Změna značení

Od 1. 1.2002 jsou dodávány 3 pólové spínače CEWE pod novým označením s průchodkami s metrickým závitem.

Cena v dosud platném ceníku se nemění.