Zásuvkové boxy ABB

Zásuvkové boxy ABB

Veřejné užívání zdrojů elektrické energie vyžaduje spolehlivý výkon, maximální bezpečnost a vysokou odolnost přípojných bodů. Právě tyto požadavky splňují zásuvkové boxy ABB. Pro zahrady, kempy, parkoviště a další veřejné i privátní prostory.

Zásuvkové boxy zahradní, servisní nebo pro volný čas se velmi dobře hodí pro připojování elektrických spotřebičů pohyblivými přívody na zahradách, ve veřejných parcích, na tržištích, parkovištích nákladních vozidel a autobusů, parkovištích karavanů a prakticky všude tam, kde potřebujete dočasné elektrické napájení.

Zásuvkové boxy mají stupeň krytí IP 44 a mohou být namontovány na stěně nebo na sloupku. Toto řešení je mnohem bezpečnější než zapojování vidlic a pohyblivých zásuvek položených na zemi.

K dispozici jsou tři velikosti boxů s jednofázovým i třífázovým připojením. Kromě běžných jističů (MCB), proudových chráničů (RCD) a proudových chráničů s jističem (RCBO) mohou být jednotky vybaveny také elektroměrem, který je ověřen a schválen podle MID (Směrnice o měřicích přístrojích 2004/22/ES vydaná Evropskou komisí). Zásuvkové boxy větší velikosti navíc umožňují přidat další komponenty, např. pro dálkové odečítání a řízení.

Zásuvkové boxy budou v průběhu dubna až května 2013 dostupné v našem e-shopu.