Waveline – kontrola zavřených oken

Waveline – kontrola zavřených okenNový produkt elektroinstalace ABB s.r.o., Elektro-Praga poskytuje rychlou a přehlednou informaci o poloze okenních klik. Z domova budete odcházet klidněji, když si jediným pohledem zkontrolujete, že jsou všechna okna zavřená.

Systém WaveLINE se skládá ze tří základních komponentů:

  • snímač polohy kliky s radiofrekvenčním vysílačem
  • indikační jednotka s radiofrekvenčním přijímačem, s krytem pro manuálního ovládání silové části
  • silová část (spínač nebo stmívač)

U každého okna se mezi rám a kliku namontuje snímač WaveLINE se zabudovaným vysílačem, jenž rozlišuje tři polohy kliky a tuto informaci bezdrátově vysílá. Je napájen z baterie, která je součástí dodávky spolu s veškerými dalšími díly potřebnými pro instalaci.

Informace o poloze kliky vysílaná snímačem se zobrazuje na přehledném displeji indikační jednotky, který je tvořen čtyřmi trojbarevnými svítivými (LE) diodami. Ke každé LE diodě lze přiřadit až osm snímačů s vysílačem. Tak je možné kontrolovat buď jednotlivá okna, nebo celé místnosti, podlaží, příp. celý dům. Při zobrazení na displeji má prioritu nejméně nepříznivý stav:

  • zelená – všechna okna příslušné skupiny jsou zavřená
  • žlutá – alespoň jedno okno ve skupině je pootevřené
  • červená – nejméně jedno okno ze skupiny je otevřené

Nejvhodnější umístění indikační jednotky je vedle hlavních dveří, kde také často bývá nainstalován spínač osvětlení. V takovém případě se spínač nahradí přístrojem univerzálního relé WaveLINE, resp. přístrojem univerzálního stmívače WaveLINE. Po doplnění indikační jednotky WaveLINE budete mít uživatel okamžitou informaci o stavu oken a bude moci stiskem krytu spínat nebo stmívat původní svítidlo.