Vyzkoušejte bez obav náš inteligentní stmívač

 Zdarma a bez nákladů na dopravu vyzkoušejte, zda si náš univerzální mikroprocesorem řízený stmívač TOUCH poradí i s Vaším svítidlem, na kterém si už možná jiný stmívač vylámal zuby.

Mikroprocesorem řízený stmívač TOUCH se automaticky přizpůsobí připojené zátěži. Stmívá všechny typy stmívatelných světelných zdrojů (LED žárovky a zářivky, klasické žárovky, halogenové žárovky, zářivky, úsporné žárovky CFL, atd.). Stmívá také řadu běžné nestmívatelných světelných zdrojů (LED, CFL, atd.). Má zabudované orientační osvětlení s nastavitelnou barvou a úrovní osvětlení. Jednoduchou výměnou rámečku lze stmívač snadno přizpůsobit Vašemu interiéru.

Pro snadné vyzkoušení jsme připravili speciální set EM25PPOL20. Obsahuje vše, co budete potřebovat:

 • univerzální stmívač
 • montážní rámeček
 • dekorativní rámeček
 • síťový filtr pro potlačení případného blikání nebo žhnutí LED nebo úsporných žárovek

To vše za 1.690,00 Kč s DPH. Vyzkoušejte ho a v případě, že Vám nebudete vyhovovat, stmívač jednoduše bez dalších nákladů vraťte podle níže uvedných „Pravidel akce“. Zdarma a bez nákladů na dopravu.

Další obecné i technické informace získáte na speciálních stránkách stmívačů TOUCH.

Dostupnost

Set stmívače

Set stmívače TOUCH můžete nakoupit v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem kliknutím na obrázek níže.

Jiné barvy a tvary rámečků

Další rámečky v ostře řezaném designu Line, měkce oblém designu Soft a designu Pure vytvořeného z přírodních materiálů – skla, kovu a kamene, naleznete v oddělení Elektroinstalace TEM našeho e-shopu.

Pravidla akce

 1. Marketingová akce „VYZKOUŠEJTE UNIVERZÁLNÍ STMÍVAČ TOUCH″ (dále jen akce) je určena zákazníkům v České republice, kteří zakoupí období od 11. 11. 2016 do 30. 11. 2016 stmívač EM25PPOL20 (dále jen stmívač).
 2. Akce platí pro zákazníky, kteří stmívač zakoupí v prodejnách nebo e-shopu firmy ELIMA ELEKTRO s.r.o.
 3. Akce se vztahuje na jeden kus stmívače pro každého jednoho zákazníka během trvání akce.
 4. Stmívač je možné vrátit do 14 dní od data nákupu.
 5. Vrácení je možné na pobočkách firmy ELIMA ELEKTRO s.r.o. nebo přepravní službou, kterou objedná a hradí firma ELIMA ELEKTRO s.r.o.
 6. K vrácenému stmívači je nutné přiložit vyplněnou žádost o vrácení stmívače (dále jen žádost).
 7. Peníze budou vráceny na účet uvedený na žádosti do 10 pracovních dní po vrácení stmívače. Pokud byl stmívač objednán samostatně a bylo účtováno dopravné, bude vráceno i dopravné. Za prodloužení doby vrácení stmívače nebo peněz způsobené nesprávně uvedenými údaji v žádosti nenese společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. odpovědnost.
 8. Není možné vrátit zpět stmívač fyzicky poškozený nebo s poškozenou záruční plombou umístěnou na zadní straně přístroje stmívače. Stmívač musí být vrácen v nepoškozeném originálním balení.
 9. Vrácení stmívače není možné vyměnit za jiný typ kompenzace, ani ho nelze vymáhat právní cestou.
 10. Není možné žádat kompenzaci za žádné práce spojené s výměnou nebo zkoušením stmívače.
 11. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. nenese zodpovědnost za případné poškození světelných zdrojů při zkoušení stmívače.
 12. Účastník může být jednostranným rozhodnutím společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. vyřazen z akce v případě, že:
  1. Jedná v rozporu s dobrými mravy;
  2. Nárok se váže na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem;
  3. Nárok nevzniká účastníkům, kteří mají vůči firmě ELIMA ELEKTRO s.r.o. pohledávky po lhůtě splatnosti;
 13. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. má právo před převzetím stmívače ověřit nárok účastníka tak, že ho požádá, aby doložil svůj nárok platným nákupním dokladem prokazujícím nabytí stmívače.
 14. Využitím nároku na vrácení stmívače účastník potvrzuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k účelu vyhodnocení akce, a to po dobu 1 roku po ukončení akce výhradně pro potřebu společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. ve smyslu zák. č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 15. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy provozovateli akce.
 16. Účastí na propagační akci přijímáte tato všeobecná pravidla a veškerá platná zvláštní pravidla, včetně podmínek příslušné třetí strany.
 17. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 18. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby v propagaci.
 19. Akce může být při vyprodání skladových zásob ukončena předčasně.
 20. Připojení přístroje k elektrické síti smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!

Ke stažení

Připravili jsme pro Vás leták, ve kterém naleznete pravidla akce „VYZKOUŠEJTE UNIVERZÁLNÍ STMÍVAČ TOUCH″, návod na použití stmívače TOUCH včetně schématu zapojení a Žádost o vrácení pro zaslání základních informací v případě vrácení stmívače. Dokumenty si můžete stáhnout kliknutím na jejich názvy.

Leták Akce TOUCH 2016-11.pdf

TOUCH-návod.pdf

Žádost o vrácení.pdf

Aktualizováno 1.12.2016:

Akce byla ukončena. Zájemci o inteligentní stmívače TOUCH je mohou zakoupit v oddělení Elektroinstalace TEM / Modul / Stmívače dotykové.

K přístrojům je nutné samostatně zakoupit nosný rámeček a designový rámeček v jedné ze tří variant modulárního elektroinstalačního systému ModulLine, Soft, Pure.Balení setu stmívače EM25