Tepelně spínaná zásuvka s dárkem

Kdo si doposud nevybral, má další šanci!

Kupte 4ks Tepelně spínaných zásuvek TS11 GST s ovládáním přes GSM a získáte dárek zdarma – irskou whisky Tullamore D.E.W. 0,7l.

Aktualizováno 2. 1. 2018: Akce byla ukončena, dárky rozdány. Další akce najdete na https://www.elima.cz/rubrika/akce-a-slevy/.

A jaké jsou podmínky pro získání dárku zdarma?

Za jednorázový nákup 4 ks Tepelně spínaných zásuvek TS11 GST s ovládáním přes GSM, získáte dárek – irskou whisky Tullamore D.E.W. 0,7l!

Neplatí pro opakované nákupy. Po dobu trvání akce je možné na jedno jméno nebo IČO obdržet pouze 1ks Tullamore D.E.W..

Platnost akce: od 11. 11. 2017 – 31. 12. 2017 nebo do rozdání dárků.

Pro ty, kteří neznají značku Tullamore D.E.W., jedinečná příležitost to ochutnat!

Tullamore D.E.W. – originální irská blended whiskey známá po celém světě díky své jemnosti a komplexnosti. Tuto unikátní jemnost zajistí trojitá destilace a následné zrání v sudech po bourbonu a sherry po dobu minimálně tří let. Svoji jedinečnou komplexnost získává díky smíchání všech tří druhů irské whiskey (pot still, grain, malt). Název je odvozen z iniciálů ředitele a později vlastníka palírny, Daniela E. Williamse – D.E.W.

Dárek – láhev Tullamore D.E.W. irská whisky 0,7l bude přidaná automaticky při fakturaci.

Zásuvka TS11 GST

Dostupnost Tepelně spínané zásuvky TS11 GST s ovládáním přes GSM

Výrobek Tepelně spínaná zásuvka TS11 GST s ovládáním přes GSM naleznete v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem v následujících odděleních  Termostaty / Tepelně spínané zásuvky, nebo Termostaty / PocketHome / GSM moduly.

Pro konkrétní výrobek přejděte do obchodu:

Nevybrali jste si? Nevadí.

V našem velkoobchodním e-shopu máme vystavené velké množství výrobků firmy ELEKTROBOCK, neváhejte, určitě si vyberete, stačí kliknout na následující odkaz Elima – výrobky firmy Elektrobock.

Pravidla akce „Tepelně spínaná zásuvka s dárkem“

 1. Účastí na propagační akci přijímáte tato všeobecná pravidla a veškerá platná Zvláštní pravidla, včetně podmínek příslušné třetí strany.
 2. Marketingová akce – „Tepelně spínaná zásuvka s dárkem“ (dále jen akce) je určena koncovým zákazníkům nakupující výrobky TS11 GST od firmy ELEKTROBOCK CZ s.r.o. (dále jen Elektrobock) v České republice.
 3. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 4. Provozovatelem akce je firma ELIMA ELEKTRO s.r.o., která na akci upozorňuje formou výzvy v článku a hlavním baneru na stránkách www.elima.cz.
 5. Zakoupením konkrétního výrobku Elektrobock v minimálním množství 4ks získává účastník nárok na Tullamore D.E.W. 0,7l zdarma.
 6. Akce probíhá od 11. 11. 2017 do 31.12. 2017 nebo do vyprodání zásob nebo rozdání dárků, přičemž předání dárku(ů) proběhne nejpozději do 15. 1. 2018.
 7. Při vyčerpání všech dárků bude akce ukončena.
 8. Neplatí pro opakované nákupy. Po dobu trvání akce je možné na jedno jméno nebo ičo obdržet pouze 1ks Tullamore D.E.W. 0,7l.
 9. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci ani rodinní příslušníci firmy ELIMA ELEKTRO s.r.o..
 10. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby v propagaci.
 11. Účastníkem akce se stává pouze ten, kdo má trvalé bydliště na území České republiky a řádně poskytl veškeré požadované informace: jméno, e-mail, telefon, adresu, popř. ičo.
 12. Nabytím dárku dává účastník jednoznačný a bezpodmínečný souhlas se zveřejněním svého jména a fotografie a to bez nároku na honorář.
 13. Účastník může být jednostranným rozhodnutím společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. vyřazen ze soutěže v případě, že“
  1. Účastník v rámci zapojení se do akce úmyslně poskytl nesprávně informace o své osobě
  2. Účastník zneužil ochranné známky ELIMA ELEKTRO s.r.o.
  3. Účastník zneužil mechanismus a výhod účasti v akci nebo jinak porušil pravidla
 14. Za zneužití ve smyslu výše uvedeného bodu 13.3 se kromě jiného považuje zejména zadání více ičo, za účelem získání vícero dárků na jedno jméno.
 15. Dárek bude účastníkovi předán po skončení akce a to za přítomnosti obchodního zástupce společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. nebo smluvními dopravci.
 16. Žádný z dárků není možné vyplatit v hotovosti či vyměnit za jiné náhradní plnění, ani jej nelze vymáhat právní cestou.
 17. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy provozovateli soutěže.
 18. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenými údaji nenese společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. odpovědnost.
 19. Dárek nebude účastníkovi předán v následujících případech:
  1. Dárek byl nabyt v rozporu s dobrými mravy
  2. Nárok byl získán z důvodu omylu nebo technické chyby systému
  3. Nárok se váže na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem
 20. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. má právo před předáním dárku ověřit nárok účastníka tak, že ho požádá doložit svůj nárok platným nákupním dokladem prokazující nabytí nároku.
 21. Získáním dárku účastník potvrzuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům, a to po dobu 5 let po ukončení akce výhradně pro potřebu společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. ve smyslu zák. č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 22. Účastí rovněž účastník souhlasí ve smyslu ustanovení  7 zákona č. 480/2004 Sb,. o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
 23. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o..
 24. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. nenese zodpovědnost za kvalitu žádného z dárků.
 25. V případě, že účastník bude získaný dárek reklamovat, tak prostřednictvím společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o., která povede reklamační řízení s prodejcem.