Stmívače pro systém DALI

Stmívače pro systém DALIŠiroký sortiment přístrojů ABB s.r.o., Elektro-Praga pro řízení jasu světelných zdrojů tzv. stmívačů je opět o něco bohatší. Doplněny jsou dva nové přístroje pro stmívání svítidel v dnes poměrně rozšířeném systému DALI, používaném zejména v kancelářských a podobných budovách. Oba přístroje pracují v jednosměrném vysílacím režimu pro vydávání centrálních povelů a lze je využít prakticky pro všechny designové řady ABB.

Nové přístroje umožňují ovládání až 64 prvků DALI (tj. předřadníky, LED moduly a další zařízení určená pro systém DALI). Pasivní potenciometr se zapojuje do systémů, které mají vlastní napájení DALI. Aktivní výkonový potenciometr naproti tomu sám poskytuje napájení. Není-li aktivní potenciometr připojen k síťovému napětí, funguje jako přídavné ovládání a chová se stejně jako pasivní verze.

Přístroje se kombinují se standardním krytem pro stmívače s otočným ovládáním, takže je lze integrovat do všech designových řad ABB kromě designu Classic. Pro ovládání se využívá osvědčeného principu: otáčením knoflíku se nastavuje požadovaný jas, stiskem knoflíku se svítidla zapínají a vypínají. Přístroje reagují na rychlost otáčení ovládacího knoflíku. Při pomalém pohybu se jas mění velmi zvolna (k dispozici je 254 úrovní osvětlení), naopak rychlý pohyb vyvolá velkou změnu jasu. Součástí přístroje je LED pro orientační osvětlení – barvu světla lze zvolit z 18 přednastavených možností nebo je možné osvětlení vypnout.

Z výroby je aktivována funkce zapamatování naposledy použité hodnoty jasu. To lze zrušit a nahradit zapnutím na libovolnou jinou úroveň osvětlení. Nastavitelný je také tzv. základní jas, tj. minimální dosažitelnou úroveň osvětlení. Rovněž lze nastavit chování přístroje po výpadku napájecího napětí. Standardně je po obnovení napájení vždy zajištěn vypnutý stav. Jednoduchým postupem lze navolit, aby se místo toho použila naposledy nastavená hodnota jasu.

Stmívače můžete zakoupit v našem e-shopu.