Stěhování

Přestěhovali jsme se do nových prostor v Jičíně, v Hradecké ulici 506. Fakturační adresa zůstává v platnosti, mění se pouze kontaktní adresa velkoobchodu v Jičíně. Telefonní čísla zůstávají v platnosti.

Prosíme všechny dodavatele, aby neposílali zásilky na starou adresu firmy na ulici U Javůrkovy louky, ani do Turnova. Děkujeme!

Protože prostory ve stávajícím objektu velkoobchodu U Javůrkovy louky 539 v Jičíně přestaly svojí kapacitou vyhovovat stále se zvětšující šířce sortimentu, velikosti skladových zásob a četnosti jejich pohybů, přistoupili jsme koncem roku 2003 k zakoupení areálu na Hradecké ulici č.p. 506 v Jičíně. Po náročné rekonstrukci nemovitostí a údržbě okolních ploch v areálu nabídneme našim zákazníkům možnost zakoupit širší sortiment zboží v novém prostředí s podstatně větší prodejní plochou. Kontaktní údaje zůstávají stejné.