Svodiče přepětí

Funkce svodičů přepětí

Svodiče přepětí (přepěťová ochranná zařízení – SPD) se používají pro ochranu elektrických zařízení a elektrických spotřebičů před ničivými účinky krátkodobých přepětí, která se vyskytují kvůli atmosférickým výbojům a při spínání zařízení v průmyslových zařízeních. Pro účinnou ochranu vnitřních elektroinstalací se svodiče přepětí řadí do kaskády, aby zajistily tzv. koordinovanou ochranu. Každý ze tří stupňů kaskády redukuje energii přepěťové vlny na přijatelnou úroveň.

Svodiče přepětí

Třídy svodičů přepětí

Třída T1 (I, B) – svodiče bleskových proudů, obvykle zkoušeny vlnou 10/350 μs.

Třída T2 (II, C) – svodiče přepětí pro tvar vlny 8/20 μs, varistorové svodiče pro 20 (40) kA

Třída T3 (III, D) – svodiče přepětí pro tvar vlny 8/20 μs, varistorové svodiče pro ochranu nejcitlivějších elektronických spotřebičů, impulzní proudy do 10 kA

Dostupnost svodičů přepětí

Dodáváme svodiče přepětí firem Noark, Saltek, Eaton atd. Svodiče přepětí naleznete v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem v oddělení Svodiče bleskových proudů.

 


 

Zdroj: Eaton Elektrotechnika