Stmívač

Stmívače jsou dnes zcela běžné jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Přinášejí možnost přizpůsobení světelných poměrů momentální náladě nebo potřebám uživatele a zároveň zvyšují komfort při osvětlování interiérů. Používání stmívačů navíc vede k výraznému snížení nákladů na provoz svítidel, protože se k nim vždy přivádí pouze tolik energie, kolik je v dané chvíli potřebné nebo žádoucí. Kromě toho se prodlužuje doba života žárovek. S tím je spojen pokles nákladů na údržbu, jež zejména ve větších budovách nejsou zanedbatelnou položkou.

Pro změnu jasu (přesněji světelného toku) je nutné dosáhnout změny efektivní hodnoty proudu procházejícího světelným zdrojem. Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, dodává široké spektrum stmívačů pro instalaci do interiérů. Pomocí přístrojů pro řadovou montáž do rozváděčů lze regulovat i soustavy svítidel o velkých příkonech v řádu až desítek kW/V·A.

Nároky na moderní řízení osvětlení jsou stále vyšší. Jednak je velká část světelných zdrojů stmívatelných, jednak jsou pro stmívání požadovány také vysoké výkony i doplňkové funkce (tzv. měkký start, individuální nebo skupinové řízení, dálkové ovládání apod.). Přirozeně se také objevuje požadavek, aby bylo možné stmívače dodatečně začlenit do stávající elektroinstalace.

Stmívání žárovkových svítidel

Pro regulování žárovek se využívá jednoduchého principu fázového řízení. Efektivní hodnota proudu dodávaného do svítidla se mění tím způsobem, že výkonový „polovodičový ventil“ je otevřený pouze po určitou část každé půlvlny sinusového průběhu. Tento děj se opakuje stokrát za sekundu, takže je pro lidské oko nepostřehnutelný a změna úhlu otevření je vnímána jako změna jasu svítidla.

Podle toho, zda se výstup při průchodu nulou vypíná nebo zapíná, se rozlišují dva způsoby fázového řízení. Spouštění na náběžné hraně je vhodné pro stmívání obyčejných nebo halogenových žárovek na 230 V anebo pro řízení vinutých transformátorů, z nichž jsou napájeny malonapěťové halogenové žárovky.

Pro regulaci modernějších elektronických transformátorů je naopak díky jejich kapacitnímu charakteru nutné použít vypínání na sestupné hraně.

Při volbě stmívače je tedy nezbytné znát nejenom velikost zátěže, ale také charakter regulovaného světelného zdroje. Pouze tzv. univerzální stmívač zvolí vhodný způsob regulace automaticky.

Stmívání úsporných zdrojů

V současné době se jako náhrada žárovek stále více používají tzv. úsporné žárovky (kompaktní zářivky se závitovou paticí) nebo zdroje se svítivými diodami (LED). Většinou jsou určeny pro síťové napájení a pomocí běžných stmívačů nelze jejich jas regulovat.

Existují ale také úsporné světelné zdroje, které jsou výrobcem deklarovány jako stmívatelné. Ty je obvykle možné regulovat stmívačem s otočným ovládáním, který pracuje na principu fázového řízení na náběžné hraně. Některé zdroje ale mohou vyžadovat opačný způsob fázového řízení, proto je třeba věnovat pozornost údajům výrobce.

Stmívání zářivek

Princip fázového řízení jasu nelze v případě trubicových zářivek využít. Aby bylo možné regulovat jejich jas, musí být vybaveny stmívatelným elektronickým předřadníkem.

Digitální předřadníky se obvykle řídí obyčejným tlačítkovým ovládačem nebo jiným speciálním zařízením. Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, dodává také regulátory v otočném i krátkocestném provedení, které jsou určeny pro ovládání analogových předřadníků s rozhraním 0/1 – 10 V.

Předřadník v tomto případě funguje jako zdroj konstantního proudu. Změnou odporu uvnitř regulátoru se na svorkách +/- mění napětí, na němž závisí úroveň jasu. Mezi stmívačem a předřadníkem musí proto být k dispozici kromě silových vodičů ještě další dva vodiče pro předávání řídicí veličiny.

Jeden stmívač může ovládat i větší množství paralelně zapojených předřadníků. Je však nutné uvážit zatížení ve spínacím obvodu. Kvůli poměrně vysokým zapínacím proudům se nedoporučuje připojovat více než pět předřadníků. Jejich počet je možné zvýšit použitím přídavného relé či stykače. Potom je jediným omezením celková proudová spotřeba předřadníků, která nesmí překročit nejvyšší dovolený proud v řídicím obvodu. Při výběru předřadníku je třeba dát pozor na to, pro jaký příkon je určne a zda se k němu připojuje jedna, dvě nebo více zářivek.