Proudové chrániče

Proudové chrániče Noark

Modulární proudové chrániče Noark Ex9CL-H a Ex9CL-N ve dvou a čtyřpólovém provedení. Technologie založená na klasickém principu permanentního magnetu a elektromagnetické kotvy zajišťující plnou napěťovou nezávislost ochranných funkcí. Jističe splňují požadavky norem IEC / ČSN EN 61008-1.

Řada Ex9CL-H nabízí proudové chrániče s podmíněnou zkratovou odolností 10 kA. Základní typy v provedení AC a A jsou k dispozici pro jmenovité proudy 25 až 63 A, verze S a S+A pak až do 100 A. Jmenovité reziduální proudy pokrývají hodnoty 30, 100 a 300 mA.

Řada chráničů Ex9CL-N poskytuje podmíněnou zkratovou odolnost 6 kA. K dispozici jsou základní AC typy ve dvou i čtyřpólovém provedení se jmenovitým reziduálním proudem 30 nebo 300 mA.

Proudové chrániče Ex9CL-H a Ex9CL-N jsou certifikovány mezinárodními akreditovanými zkušebnami a též Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. Praha.