Proudové chrániče s nadproudovou ochranou

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou Noark

Modulární kombinované proudové chrániče Noark s jističem s vypínací schopností 10 kA pro řadu Ex9CBL-H a 6 kA pro Ex9CBL-N. Přístroje splňují požadavky norem IEC / ČSN EN 61009. Jsou určeny pro domovní i průmyslové aplikace. Přináší úspory 50 % instalačního místa v porovnání se samostatným proudovým chráničem a samostatným jističem.

Řada Ex9CBL-H je nabízena se jmenovitými proudy 6 až 40 A, vypínacími charakteristikami jističe B a C. Chráničové parametry přináší jmenovitý reziduální proud 30, 100 a 300 mA a citlivost AC a A. Se svojí vypínací schopností 10 kA jsou určeny pro všechny aplikace až po nejnáročnější z nich.

Řada Ex9CBL-N je k dispozici pro jmenovité proudy 6 až 40 A s vypínacími charakteristikami B a C. Jmenovitý reziduální proud je 30, 100 a 300 mA a citlivost AC a A. Se svojí vypínací schopností 6 kA jsou chrániče navrženy pro jednodušší aplikace s nižšími předpokládanými zkratovými proudy.

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou Ex9CBL-H a Ex9CBL-N jsou certifikovány mezinárodními akreditovanými zkušebnami a též Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. Praha.