Chráničové moduly

Chráničové moduly Noark

Chráničové moduly Noark Ex9LE jsou určeny pro kombinaci jističi Ex9BH a Ex9BN, splňují požadavky IEC / ČSN EN 61009. K dispozici jsou verze pro všechny pólové varianty jističů Ex9BH a Ex9BN a umožňují tak vytvořit rozmanité kombinace přístrojů s funkčností proudového chrániče s nadproudovou ochranou. Moderní elektronická technologie přináší oproti magnetické koncepci výhody v přesnějším vyhodnocení reziduálního proudu a dále značně zvyšuje provozní spolehlivost přístroje. Elektronická veze netrpí problémem magnetizace kotvy klasického magnetického přístroje, pro jehož potlačení a rozpoznání normy předepisují pravidelné testování. U modulů Ex9LE je pravidelné testování vyžadováno pouze z důvodu formálního vyhovění požadavku norem a návazných právních dokumentů, doporučený interval je jeden rok.

Přístroje jsou nabízeny pro plný rozsah jmenovitých proudů připojených jističů, tj. do 63 A. Jmenovitý reziduální proud lze volit z hodnot 10, 30, 100 a 300 mA. Podmíněná zkratová odolnost je dána vypínací schopností jističe, tj. 10 kA při kombinaci Ex9LE a Ex9BH a 6 kA pro Ex9LE s Ex9BN.

Chráničové moduly Ex9LE jsou certifikovány mezinárodními akreditovanými zkušebnami a též Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. Praha.

Chráničové moduly Noark zakoupíte v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem.