Jistič BONEGA

Jističe

Popis jističe

Jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (tzv. nadproudu) (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím může chránit obsluhu před možným úrazem elektrickým proudem a chráněné elektrické zařízení před jeho poškozením.

Funkce jističe

Jistič poskytuje v elektrickém obvodu tyto základní funkce:

 • bezpečné automatické vypnutí obvodu při zkratu
 • bezpečné automatické vypnutí obvodu při nadproudu
 • ruční vypnutí obvodu
 • ruční zapnutí obvodu

Charakteristickými hodnotami jističe jsou:

 • jmenovité napětí, pro které je určen
 • jmenovitý proud, který trvale propouští aniž by rozpojil obvod
 • zkratový proud, který je schopen vypnout (u běžných domácích přístrojů typicky 6 až 25 kiloampérů
 • vypínací charakteristika, která udává závislost času vypnutí na velikosti nadproudu nebo zkratového proudu. V závislosti na typu jističe a velikosti proudu může jít o časy od desítek minut do několika milisekund.

Pro určitý způsob použití existují standardizované charakteristiky jističů. Např. jističe určené pro ochranu elektromotorů (tzv. Motorové jističe) musí být konstruovány tak, aby vysoké proudy při rozběhu motoru nevedly k jejich nežádoucímu vypnutí.

Vypínací charakteristiky

Charakteristiky běžných jističů se označují písmeny B, C a D. Všechny charakteristiky mají stejnou tepelnou část, liší se pouze ve zkratové části.

 • B Nejpoužívanější charakteristika – Jistič (odporové spotřebiče) – vypíná do 0,1 s při 3-5 násobku jmenovitého proudu. Staré značení L
 • C Jistič (motory s lehkým rozběhem) – vypíná do 0,1 s při 5-10 násobku jmenovitého proudu. Staré značení U
 • D Motorový jistič (pro motory s těžkým rozběhem) – vypíná do 0,1 s při 10-20 násobku jmenovitého proudu. Staré značení M

Možnosti propojení prodávaných jističů pomocí propojovacích lišt

výrobce řada přívod horní přívod spodní naše nabídka
ABB SH… pouze hřebenové pouze hřebenové zobrazit v e-shopu
Gewiss GW….. pouze hřebenové vidlicové + hřebenové zobrazit v e-shopu
OEZ LPE vidlicové + hřebenové vidlicové + hřebenové zobrazit v e-shopu
OEZ LPN vidlicové + hřebenové vidlicové + hřebenové zobrazit v e-shopu
EATON PL6 vidlicové + hřebenové vidlicové + hřebenové zobrazit v e-shopu
EATON PL7 vidlicové + hřebenové vidlicové + hřebenové zobrazit v e-shopu
EATON PXL vidlicové + hřebenové vidlicové + hřebenové zobrazit v e-shopu
BONEGA EV6-J, PEP6-J zobrazit v e-shopu

Rozdíly mezi vidlicovými a hřebenovými lištami

 • výhody
  • Tím, že se vkládají pod hlavu šroubu do horní části dvojdílné svorky,
   nezabírají žádný prostor v dolní části svorky, čímž umožňují bezproblémové připojení přívodních vodičů.
 • nevýhody
  • Při dotahování šroubu svorky se mohou vidličky roztahovat do stran (jen
   u některých dodavatelů, kde jde o průřez jen 10 mm2 a o měkkou
   měď), čímž se podstatně sníží přenosová plocha a tím proudová únosnost (někdy může takový nedokonalý spoj způsobit doslova „vyhoření“ spoje a potažmo může dojít k úplnému znehodnocení takto propojených jističů či jiných přístrojů mezi sebou).
  • U některých typů jističů, kde není dostatečná izolace mezi jednotlivými
   svorkami, může např. ionizací vzduchu dojít k mezifázovému zkratu.

Hřebenové (jazýčkové):

 • výhody
  • Hřeben (jazýček) současně tvoří také přítlačnou (druhou) plochu svorky
   na vsazený vodič a tudíž omezuje na minimum možné přechodové odpory.
  • Pokud použijete propojovací lišty s vývody soustředěnými na jejím okraji, umožňuje výškové posazení svorek jističe vložit proti sobě dvě takové propojovací lišty a tím dosáhnout dvojnásobku přenosové únosnosti.
  • Např. proudová únosnost lišty o průřezu 16 mm2 při napájení od kraje je 80 A. Při napájení od středu jedné lišty je proudová únosnost 130 A . V případě dvou proti sobě posazených lišt napájených od okraje je až 160 A a u dvou proti sobě posazených lišt je dokonce až 260 A.
 • nevýhody
  • Tím, že se vkládají do spodní části svorky zabírají tak část jejího průřezu,
   čímž komplikují připojení přívodních vodičů.

Pro úsporu místa v rozvodnicích se vyrábí i kombinace jističů s proudovými chrániči.

Jističe můžete zakoupit v našem e-shopu v kategorii Modulární přístroje, kde je možné najít i proudové chrániče, stykače a další přístroje pro umístění na lištu DIN v rozvodnicích.

Zdroje: