PocketHome

Centrální ovládání vytápění vašeho domu

ELEKTROBOCK CZ pružně reaguje na zvyšující se požadavky zákazníků na automatizaci řízení bytů a rodinných domů a přichází na trh se systémem bezdrátového řízení PocketHome (PH).

Systém je primárně navržen pro řízení topení, ale díky vyspělé technologii umožňuje postupně zavádět i další prvky pro ovládání osvětlení, čerpadel, žaluzií, garážových vrat podle aktuálních požadavků. Uživateli se tak nabízí možnost rozšiřovat systém na základě vzrůstajících požadavků řízení chodu domu a regulace topení.

V oblasti regulace topení PH dokáže uspořit velké množství energie. Proč topit ve všech místnostech na stejnou teplotu? Příkladem může být obývací pokoj a ložnice. Přes den potřebujeme v obývacím pokoji udržovat komfortní teplotu, ale v ložnici postačí teplota úsporná. Při použití běžné kapalinové hlavice na ovládání topení, musíme topit v místnostech celý den na stejnou teplotu. Použitím digitálních hlavic např. HD20 je možné již nastavit rozdílné teploty v různých časových pásmech. Pokud však chceme jednorázovou změnu, musíme do dané místnosti jít a změnu ručně provést. Systémem PocketHome můžeme vše provést bezdrátově z jednoho místa!

Jak PocketHome funguje?

Základní prvky systému se skládají z bezdrátové centrální jednotky PH-CJ37-BT (PH-CJ37-GST), přijímače pro kotel PH-PK20 (PH-PK21) a elektronických digitálních hlavic PH-HD03 (PH-HD23). Všechny prvky komunikují s centrální jednotkou bezdrátově v obousměrném režimu. Centrální jednotka vysílá požadavky jednotlivým prvkům, podle nastavených programů. Na přehledném displeji centrální jednotky je pak možné sledovat stav jednotlivých prvků a teplot v různých místnostech. Centrální jednotku můžeme umístit v kterékoliv místnosti nebo ji i podle potřeby přenášet. Pokud potřebujeme udělat na některém prvku systému změnu programu, můžeme to provést z kteréhokoliv místa v domě. Tato možnost je výhodná např. i pro menší pensiony.

Zapnutí a vypnutí kotle je dáno naměřenou hodnotou na centrální jednotce. Pokud ta vyhodnotí, že není nutné topit, dojde k vypnutí kotle. V tomto okamžiku dostanou také všechny hlavice příkaz, aby přestaly regulovat na požadované teploty. Dochází tak k prodloužení životnosti baterií. Bezdrátový přenos je realizován na frekvenci 433,92MHz, na které je dosahováno největších vzdáleností s nejmenším vysílacím výkonem max. 10mW. Speciální FSK modulace a digitální kódování signálu zaručuje vysokou odolnost proti vzájemnému ovlivňování prvků. Centrální jednotka, po vyslání požadavku podřazenému prvku, vyžaduje zpětnou odpověď, pokud ji nedostane, příkaz po určité době opakuje. Tím je zaručena vysoká spolehlivost přenosu dat. I přes četnost vysílání, je odběr z baterií velmi malý, neboť doba trvání komunikace se pohybuje v milisekundách. Vyzařovací výkon tohoto radiového systému je velmi nízký a v porovnání s např. telefony GSM zcela zanedbatelný. Tyto telefony mají vyzařovací výkon až 1000mW v době telefonování a částečně i mimo něj. Náš systém vyzařuje maximálně 10 mW po dobu několika sekund za hodinu. V žádném případě tak nemá škodlivý vliv na lidský organismus, ani u dětí.

Programování centrální jednotky si můžeme usnadnit jejím napojením na PC nebo PDA. Máme tak možnost sledování teploty v jednotlivých místnostech na barevných grafech a provádět potřebné korekce. Pokud odjedeme z domu na delší dobu, nebo použijeme-li systém na chalupě, existuje i možnost propojení centrální jednotky s GSM modulem a vše ovládat přes vlastní mobilní telefon. Propojením centrální jednotky s GSM modulem vznikne dálková obsluha systému. Můžeme tak před příjezdem dálkově nastavit vytápění nebo jen dotazem zkontrolovat teplotu. V případě potřeby nám systém sám může hlásit například pokles teploty pod mezní hodnotu. Podle měření různých renomovaných institucí, může vhodný systém regulace přinést úspory až 30% nákladů na energie pro vytápění.

Asi nikdo nedokáže u nového objektu přesně určit, kde bude mít regulační prvky, a kde který spotřebič. Pokud se použije drátový systém bývá změna těžko realizovatelná, navíc je drátový systém obvykle dražší a ještě je potřeba připojovat datové kabely ke spotřebiči. U řízení PocketHome můžeme systém neustále rozšiřovat a zdokonalovat podle našich požadavků.

Systém PocketHome_IQ dům

Popis jednotlivých prvků systému PocketHome

Centrální jednotka PH-CJ37-BT (PH-CJ37-GST)

Centrální jednotka je mozkem celého systému, zajišťuje provoz všech prvků a jsou v ní uloženy všechny data a programy. Zároveň slouží jako centrální bezdrátová sběrnice všech informací z objektu. Umožňuje nám zjistit, jakou teplotu máme v jednotlivých místnostech, zjistí např. v jaké poloze (v %) jsou ventily jednotlivých hlavic PH-HD03 (PH-HD23) a jaká je v dané místnosti aktuální teplota. Upozorní nás na docházející baterie v jednotlivých přístrojích, nebo na poruchu komunikace s některým z nastavených zařízení.

Centrální jednotku je možné spojit s PDA nebo PC a programovat ji přes tato zařízení. Programování se tak stává velmi jednoduché a rychlé. Současně lze na těchto zařízeních sledovat aktuální stavy všech prvků a vizuálně sledovat nastavené teploty v barevných grafech. Všechna nastavení se přehrají do centrální jednotky a k vlastní funkci již není PDA/PC potřeba.

Dalším možným přístrojem připojitelným k centrální jednotce je GSM modul GST1. Získáme tak zařízení, které nám umožní dálkové ovládání a kontrolu nad daným objektem. Chcete před příjezdem na chalupu zapnout topení? Pro systém PocketHome není nic jednoduššího.

Bezdrátový přijímač kotle PH-PK20

Zapíná a vypíná kotel podle zaslaných informací z centrální řídící jednotky. Centrální jednotka pracuje podle navoleného programu a při dosažení zadané teploty vyšle signál pro vypnutí ohřevu vody pro vytápění. V případě příjmu signálu z centrální jednotky potvrzuje zpětně PH-PK20 příjem informace. Pokud centrální jednotka nedostane odpověď, zobrazí se na LCD Error (chyba). Obsluha je tak ihned informována o problémech komunikace. Všechny provozní stavy jsou indikovány pomocí LED. V případě, že PH-PK20 nedostane po dobu delší jak 6 hodin žádnou informaci, přejde do nouzového režimu (2 minuty topí a 8 minut je kotel vypnut).

Bezdrátový přijímač kotle PH-PK21

Jedná se o variantu funkčně shodnou jako PH-PK20, přijímač je však umístěn do krabičky s průchozí zásuvkou a vidlicí pro 230V/50Hz. Navíc je vybaven přepínačem pro trvalé zapnutí nebo vypnutí.

Bezdrátová digitální hlavice PH-HD03 (PH-HD23)

Je přístroj ovládající ventil na radiátorovém topení. Hlavice může pracovat autonomně (podle vnitřního, Vámi nastaveného programu) nebo v bezdrátovém režimu, kdy je řízena centrální jednotkou. Hlavice snímá aktuální teplotu interním čidlem a podle rozdílu s požadovanou teplotou přivírá nebo otvírá ventil. Informace o pozici ventilu, dané teplotě a stavu napájecích baterií předává centrální jednotce.

Bezdrátová tepelně spínaná zásuvka PH-TS20

Zásuvka může pracovat autonomně (podle vnitřního, Vámi nastaveného programu) nebo v bezdrátovém režimu, kdy je řízena centrální jednotkou. Snímá aktuální teplotu interním čidlem a podle rozdílu s požadovanou teplotou zapíná nebo vypíná připojený el.spotřebič (topná tělesa, vysoušeče ručníků atd.).

Příslušenství systému PocketHome

Software pro PDA/ PC

Software pracující pod systémem Windows pro jednoduché programování a rychlé zjišťování aktuálních stavů jednotlivých prvků systému.

Modul GST1

Připojením tohoto GSM modulu k centrální jednotce je možné dálkově ovládat vytápění přes mobilní telefon a informovat se o aktuální teplotě.

Více informací týkající se systému PocketHome naleznete na našich informačních stránkách i v dalších článcích: Možnosti bezdrátového ovládání, Nové centrální jednotky PocketHome, Redukce k termostatickým hlavicím Elektrobock, Bezdrátová regulace podlahového topení, Termoelektrický pohon pro regulační ventily, Nová verze bezdrátového přijímače pro řízení vytápění.

Dostupnost prvků PocketHome

Prvky systému PocketHome včetně příslušenství můžete zakoupit v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem v oddělení Termostaty.