Home Control

Výhody bezdrátového systému Home Control

  • Aplikace je určena pro tablet a PC
  • Využití prvků systému PocketHome
  • Jednoduchá instalace
  • Přehledné grafické prostředí
  • Komunikace s PC prostřednictvím USB portu
  • Jednoduché nastavení teplotních programů
  • Aktuální informace o všech prvcích v systému
  • Možnost ukládání dat všech prvků do grafů
  • Minimální odběr ze sítě 0,2 W

Schéma použití regulace Home Control

Zapojení s radiátory

Home Control_schéma zapojení s radiátory

Schéma č. 1 Základní zapojení centrální jednotky HC-CJ01 v regulačním režimu PH- slouží k zónové
regulaci topení bez použití řízení kotle. Centrální jednotka plní funkci koordinátora prvků v systému. Posílá
bezdrátově informace jednotlivým digitálním hlavicím, změnu teploty jednotlivých zón podle předem
definovaných programů. Centrální jednotka umožňuje ovládat až 99 digitálních hlavic.
Schéma č. 2 Centrální jednotka HC-CJ01 v regulačním režimu PH+ koordinuje jednotlivé digitální hlavice
a na základě požadavků jednotlivých hlavic centrální jednotka ovládá přijímač kotle. Tímto způsobem je
optimalizováno vytápění jednotlivých zón včetně ovládání kotle. V systému lze použít až 99 digitálních
hlavic a jeden přijímač kotle.

Home Control_schéma s radiátory 2Zapojení s tepelně spínanou zásuvkou

Home Control_zapojení s tepelně spínanou zásuvkou

Schéma č. 3 Využitím centrální jednotky HC-CJ01 v regulačním režimu PH- a tepelně spínaných zásuvek dosáhneme zónově řízené regulace při použití elektrických topných panelů a infrapanelů. Do systému je možné přidat až 99 tepelně spínaných zásuvek.

Home Control_schema zapojeni se zasuvkou

Kombinace hlavic a termo zásuvek

Home Control_Kombinace hlavice a termozasuvky

Schéma č. 4 Centrální jednotka HC-CJ01 umožňuje i libovolnou kombinaci počtu prvků digitálních hlavic a tepelně spínaných zásuvek bez použití přijímače kotle. Toto schéma je vhodné pro vytápění s dálkovou dodávkou tepla v kombinaci s elektrickým přímotopem nebo infrapanely.
Schéma č. 5 Stejné zapojení jako ve schématu č. 4, jen u centrální jednotky použijeme systém regulace PH+ a přidáme přijímač kotle. Přijímač kotle se v tomto případě sepne jen na požadavek z digitální hlavice. Tepelně spínané zásuvky nemají na spínání kotle vliv. Tato kombinace je velice výhodná na letní a podzimní dny, kdy není nutné ještě topit kotlem a stačí jen přitápět jen v určitých zónách.

Home Control_schema hlavice a termozasuvkyPříprava a seznámení s centrální jednotkou

Centrální jednotka pracuje jako koordinátor mezi nainstalovanými prvky a tím umožňuje optimalizovat vytápění bytu či rodinného domu. Centrální jednotka se nastavuje pomocí PC či tabletu. Pro připojení je použitý USB port.

Popis centrální jednotky

Na centrální jednotce se nachází zelená a červená indikační LED dioda a USB port pro připojení k PC nebo ke zdroji napájení. Pro připojení k jiným portům (mini a mikro USB) je nutné dokoupení kabelové redukce.

zelená kontrolka PWR
– bliká – při komunikaci s PC (aktivní USB port)
– blikne jednou za 5 s – komunikace s prvky je pořádku a žádný prvek si nevyžaduje vaši pozornost a přijímač kotle je vypnutý
– svítí stále a pohasne jednou za 5 sekund – je sepnutý přijímač kotle

červená kontrolka ERR
– pravidelné blikání – indikuje závadu přenosu signálu
– blikne jednou za 5 s – není naučený některý prvek
– stále svítí – došlo k zablokování CJ, proveďte reset

oranžová kontrolka – svítí během komunikace s prvky

Home Control_popis centrální jednotkytlačítko reset – tlačítko reset stisknout tenkým nekovovým předmětem

Home Control_Tlačítko reset pro centrální jednotku

Centrální jednotka obsahuje záložní zdroj energie. Před instalací systému a vložením do PC nechte CJ dobít ve zdroji dodávaném s CJ. Dobíjení trvá cca 60 minut. Poté vyjměte CJ ze zdroje a proveďte reset. Na CJ problikne krátce zelená kontrolka. CJ je připravena k připojení do PC nebo tabletu.

Propustnost signálu

Home Control_propustnost signáluUvedené hodnoty jsou pouze informativní, mění se vlivem podmínek v místě vysílání a příjmu signálu!

Doporučená umístění centrální jednotky

Instalace zdroje do zásuvky a prodloužení USB kabelem. Výhodou tohoto zapojení je přesné umístění CJ na nejvhodnější místo.

Home Control_umístění centrální jednotky do zásuvky

Umístění CJ přímo do napájecího USB zdroje.

Home Control_umístění centrální jednotky do USB zdroje

AC/DC zdroj dodávaný s centrální jednotkou.

Parametry zdroje: input AC 100-240 V/ 60 Hz/ 150 mA
output DC 5 V/ 1000 mA

Home Control_zdroj centrální jednotky

Dostupnost výrobků Home Control

Sety systému Home Control od firmy Elektrobock můžete zakoupit v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem