Sada bitů HAUPA od GEWISSu

Za nákup výrobků Gewiss v hodnotě nejméně 3.000,00 Kč bez DPH získáte pouzdro vybavené bity Haupa 102210. Akce platí v období od 1.8.2015 do 31.8.2015.

Pravidla akce

 1. Účastí na propagační akci přijímáte tato všeobecná pravidla a veškerá platná Zvláštní pravidla, včetně podmínek příslušné třetí strany.
 2. Marketingová akce – „Nakupte výrobky GEWISS za 3.000,00 CZK bez DPH a získejte pouzdro vybavené bity HAUPA kód 102210“ (dále jen akce) je určena zákazníkům v České republice a Slovenské republice nakupujícím od firmy ELIMA ELEKTRO s.r.o. výrobky společnosti Gewiss.
 3. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 4. Zakoupením výrobků Gewiss v období od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015 v hodnotě 3.000 Kč a více získává účastník nárok na jedno pouzdro vybavené bity Haupa 102210 (dále jen pouzdro s bity).
 5. Odeslání pouzder s bity proběhne nejpozději do 31. 9. 2015.
 6. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci ani rodinní příslušníci firmy ELIMA ELEKTRO s.r.o.
 7. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby v propagaci.
 8. Účastník se nesmí nárokovat nabytí pouzdra s bity více než jednou. Každý účastník může zadat pouze jedno IČO.
 9. Účastník může být jednostranným rozhodnutím společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. vyřazen ze soutěže v případě, že
  • Účastník v rámci zapojení se do akce úmyslně poskytl nesprávně informace o své osobě;
  • Účastník zneužil mechanismus a výhod účasti v akci nebo jinak porušil pravidla;
 10. Pouzdro s bity bude účastníkovi předáno po skončení akce dopravní službou nebo pomocí obchodního zástupce společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o.
 11. Pouzdro s bity není možné vyplatit v hotovosti či vyměnit za jiné náhradní plnění, ani ho nelze vymáhat právní cestou.
 12. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy provozovateli soutěže.
 13. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenými údaji nenese společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. odpovědnost.
 14. Pouzdro s bity nebude účastníkovi předáno v následujících případech:
  • Nárok byl nabyt v rozporu s dobrými mravy;
  • Nárok byl získán z důvodu omylu nebo technické chyby systému;
  • Nárok se váže na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem;
  • Nárok nevzniká účastníkům, kteří mají vůči firmě ELIMA ELEKTRO s.r.o. pohledávky po lhůtě splatnosti;
 15. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. má právo před předáním pouzdra s bity ověřit nárok účastníka tak, že ho požádá doložit svůj nárok platným nákupním dokladem prokazující nabytí nároku.
 16. Získáním pouzdra s bity účastník potvrzuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům, a to po dobu 5 let po ukončení akce výhradně pro potřebu společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. ve smyslu zák. č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 17. Účastí rovněž účastník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb,. o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
 18. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o.
 19. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. nenese zodpovědnost za kvalitu pouzdra a bitů.
 20. V případě, že účastník bude pouzdro s bity Haupa reklamovat, tak prostřednictvím společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o., která povede reklamační řízení s dodavatelem.

Pouzdro s bity Haupa 102210

Šroubovákové bity Haupa jsou vyrobeny z vysoce legované nástrojové oceli s vysokou tvrdostí (H Rc 60 – 63). Vykazují velmi vysokou houževnatost a odolnost. Nejlepší kvalita pro profesionální použití.

Sada bitů Haupa 102210Pouzdro s bity Haupa 102210 obsahuje 17 dílů.

 • šroubovákové bity, typ E 6.3, dřík 1/4″, 25 mm
 • křížové PH: 1, PH 2, PH 3
 • křížové PZ: 1, PZ 2, PZ3
 • torxní Tx: 10, T 15, T 20, T 25
 • ploché: 4.0 (0.5), 5.0 (0.8), 5.0 (1.0), 6.0 (1.0)
 • šestihran: 4.0, 5.0, 6.0
 • magnetický držák 1/4″ délky 60 mm

Výhody pouzdra Haupa 102210:

 • klip na pásek
 • ergonomie (v otevřeném stavu jsou bity, pro snadné výjmutí z pouzdra, vystaveny v úhlu 45°)
 • speciální mechanismus fixující bity na svém místě při všech polohách pouzdra

Dostupnost

Výrobky Gewiss i nářadí Haupa nakoupíte v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem.

Pouzdro s bity Haupa 102210 lze také zakoupit přímo v našem e-shopu.

Výrobky Gewiss

Gewiss je italský výrobce elektroinstalačního materiálu. Dovážíme a nabízíme tyto výrobky Gewiss:

Výrobky Haupa

Haupa je německý výrobce nářadí a spotřebního materiálu nejenom pro elektrikáře, jehož jsme výhradními dovozci do České republiky. Dodáváme toto nářadí a další výrobky Haupa:

Ke stažení

Reklamní leták k akci si můžete stáhnout po kliknutí na jeho náhled.

Akce sada bitů za nákup Gewissu