Propojení ABB-free@home s Welcome Midi

Díky propojení systému ABB-free@home a domovních videotelefonů řady Welcome Midi máme možnost vytvoření jedné ucelené inteligentní elektoinstalace pro ovládání celé domácnosti. Pomocí jediného dotykového displeje s obrazovkou 7″ lze ovIádat jednotIivé přístroje a spotřebiče v domácnosti a zároveň využít ovládání dveřních zámků, sepnutí osvětlení na příjezdové cestě a přijetí hovoru od venkovních tabel.

Oba systémy pracují nezávisle a po přerušení hovoru od venkovní stanice dochází k automatickému přepnutí do ovládacího režimu inteligentní eIektroinstalace ABB-free@home. Na displeji lze zobrazit až 16 funkcí pro ovládáni domácnosti. SpoIu s ovládáním termostatů máte možnost ovládat pohyb žaluzií, stmívání osvětIení, spínání přednastavených scén a další funkce, které jsou na displeji zobrazeny. Funkce systému ABB-free@home a Welcome Midi lze ovládat i mimo domácnost. Pokud jste například v práci nebo na služební cestě, lze pomocí aplikací spínat systém v domácnosti na dálku. K této funkci je potřeba pouze nainstalovaná aplikace pro přísIušný systém a registrace na serveru. Po přihlášení a spojení účtu v aplikaci lze rovnou ovládat jednotlivé funkce pomocí,,chytrých“ telefonů nebo tabIetů.

Zdroj: lng. Petr Mašek, ABB to jistí! 02/16

Systém inteligentní elektroinstalace ABB-free@home zakoupíte v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem v oddělení ABB-free@home. Systém domovních videotelefonů Welcome Midi naleznete v oddělení Welcome Midi.