Profesionálnější hlásiče kouře ABB

Profesionálnější hlásiče kouře ABBABB představuje novou generaci přístrojů z oblasti ochrany před požárem. Jedná se o hlásič kouře, hlásič teploty a další doplňující přístroje. Základní funkce z předchozí řady, která se již nedodává, zůstaly zachovány. Některé vlastnosti byly zdokonaleny a možnosti rozšířeny.

Stejně jako předchozí model, pracuje i nový hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE na optoelektronickém principu. Na základě odchýlení kontrolního paprsku hlásič rozpozná zvýšenou koncentraci kouřových částeček a spustí akustický poplach o intenzitě 85 dB. Tak je zajištěna včasná detekce a upozornění na vznikající požár i v noci, kdy obyvatelé objektu spí a jejich smysly jsou utlumeny.

Hlásiče kouře jsou nezávislé na vnějším napájení – vestavěná lithiová baterie zaručuje dobu použitelnosti minimálně 10 let, což odpovídá doporučené době, po které by se měly hlásiče kouře jakožto bezpečnostní prvky vyměnit. 

Pomocí dvojžilového kabelu lze vytvořit síť až z dvanácti přístrojů. Pokud jeden z hlásičů v síti zaznamená kouř, bude poplach aktivován i na všech propojených přístrojích. Pro drátové propojení již není třeba žádný další modul, využije se dvojice svorek přímo na hlásičích.

Síť až dvanácti hlásičů lze zřídit i bez vodičů, prostřednictvím bezdrátových modulů, které se zasunou konektorem do každého hlásiče. V případě poplachu modul vyšle radiofrekvenční (RF) signál ke všem přístrojům, které s ním vytvářejí síť. Bezdrátové moduly mají samostatnou lithiovou baterii se zaručovanou životností 10 let. Drátové a bezdrátové propojení lze v rámci jedné sítě kombinovat.

Reléový modul se zaktivuje, jakmile je přijat poplachový signál od zaregistrovaného bezdrátového modulu zasunutého do hlásiče kouře nebo hlásiče teplot. Je napájen síťovým napětím a obsahuje zálohovací akumulátory. Relé ovládá bezpotenciálový přepínací kontakt 5 A / 250 V AC. Díky němu lze připojit další signalizační či výstražné zařízení nebo je možné informaci o vzniklém požáru přivést do systému s vlastním napájením (např. Ego-n® nebo ABB i-bus® KNX).

V místnostech se zvýšenou prašností nebo s nadměrným vývinem páry by mohlo docházet k vyhlášení falešného poplachu. Proto se např. v kuchyni nebo v koupelně doporučuje nainstalovat hlásič teplot Busch-Wärmealarm® ProfessionalLINE, který spustí poplach při zvýšení teploty nad 58 °C. Všechny ostatní vlastnosti, ať se jedná o rozměry, způsob montáže nebo možnosti propojování do sítě, jsou stejné jako u hlásiče kouře.

Nejvyššího komfortu lze dosáhnout využitím radiofrekvenčního dálkového ovládání v kombinaci s bezdrátovými moduly. Díky němu lze bez jakékoliv manipulace na hlásiči spustit test alarmu. V případě již probíhajícího poplachu je možné snadno zjistit, který hlásič v síti začal signalizovat jako první – stiskem vyhledávacího tlačítka se všechny ostatní přístroje umlčí, takže není nutné pátrat, kde bliká červená LED. Užitečnou funkcí je získání informace, který hlásič byl v poslední době aktivován.

Hlásič kouře Busch Rauchalarm ProfesionalLINE

Tyto výrobky můžete zakoupit v našem e-shopu.
Podrobné informace naleznete na webu výrobce.