Proč bliká LED žárovka?

Bliká Vám LED žárovka nebo úsporná žárovka i po vypnutí vypínače? Pomůže změna zapojení spínače nebo instalace kompenzátoru.

Omezování klasických žárovek

Už je to jisté, přišla doba LEDková. Vše začalo směrnicí Evropské unie EuP 2005/32/EG, která se zabývá snižováním spotřeby energie a produkce CO2.
V nařízení Evropské komise č. 244/2009 byl stanoven harmonogram postupného utlumování klasických a halogenových žárovek podle jejich příkonu (1. 9. 2012 byly „zakázány“ žárovky s příkonem menším než 7 W). Po 1. 9. 2018 by se až na výjimky měly používat pouze světelné zdroje energetické třídy A nebo B, což dnes splňují pouze zářivky a LED.

Příčiny blikání LED žárovek

Pořízení světelného LED zdroje jako náhrady za běžnou žárovku je už dnes výhodné díky klesajícím cenám, zvyšující se účinnosti, rozšiřující se nabídce a deklarované životnosti. Někdy ovšem uživatel při náhradě obyčejné žárovky může narazit na problém. LED žárovka krásně svítí, ale jako by nešla zhasnout, protože i ve vypnutém stavu trochu „žhne„.Někdy zase může dojít k tomu, že LED žárovka v pravidelných intervalech bliká. Tyto nepříjemné jevy souvisejí s tím, že pro „nastartování“ LED žárovky stačí velmi malá energie. Tu může dodat proud procházejicí orientační doutnavkou nebo také naindukované napětí při střídavém nebo křížovém zapojení spínačů, zejména na delších chodbách.

Odstranění blikání LED žárovek

Změna zapojení

Jestliže uživatel trvá na orientačním osvětlení spínače pomocí doutnavky, může použít spínač 3559-A25345. Doutnavka je potom ze spínaného obvodu vyloučena. V klidovém stavu je zapojena přímo mezi L a N. Toto řešení je ale použitelné pouze pro spínání jednoho světelného okruhu z jednoho místa. Zároveň musí být v instalační krabici k dispozici vodič N. Pokud není vodič N do krabice přiveden, je možné použít kompenzátor.

Dostupnost přístroje spínače se svorkou N

Pro designové řady Tango, Levit, Neo, Neo Tech, Element, Time, Time Arbo, future linear, solo, solo carat, alpha exclusive lze použít přístroj 3559-A25345. Pro další designy je nutné vybrat příslušný přístroj s řazením 6 se svorkou N. V případě, že takový přístroj není k dispozici, lze použít kompenzátor.

Použití kompenzátoru

Univerzální pomoc představuje kompenzátor 6599-0-2290, který se připojuje paralelně ke svítidlu (stačí jeden kompenzátor na jeden světelný okruh). Potom nejste omezeni počtem ovládaných okruhů ani násobností spínače. Pouze je nutné najít ve svítidlu nebo v jeho blízkosti prostor pro součástku o průměru 22 mm a délce 25 mm.
Náhrada klasické žárovky úsporným světelným zdrojem bývá problematická také v obvodech se snímačem pohybu s dvojvodičovým zapojením. V těchto případech
je nutné použít přístroj s reléovým výstupem, který se zapojuje trojvodičově (pro napájení je třeba L i N).

Dostupnost kompenzároru

Kompenzátor lze zakoupit v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem v oddělení Příslušenství pro spínače.

Schéma zapojení

Schéma zapojení pro odstranění blikání LED a úsporek

Zdroj: Ing. Dušan Zajíček, Novinky 03/15, neprodejný pravidelník pro všechny profesionály, ABB s.r.o., Elektro-Praga, upraveno