Přístoje pro montáž do hořlavých podkladů a na ně

Všeobecné požadavky pro montáž elektrických zařízení na hořlavé hmoty a do hořlavých hmot stanovuje norma ČSN 33 2312 ed. 2. Při ukládání elektrických zařízení na hořlavé podklady a do nich musí být provedena taková opatření, která zajistí, že elektrická zařízení nemohou způsobit vznícení stěn (případně jejich výplní), podlah a stropů, případně podhledů (včetně jejich výplní).

Správné přístroje na problematické povrchy

ČSN 33 2312 ed. 2 dovoluje do normálně hořlavých látek a na ně montovat domovní elektrické přístroje, krabicové rozvodky a krabice s elektrickými přístroji do 16 A a do 400 V, pokud jsou vyrobeny z látky alespoň odolné proti šíření plamene.

Normálně hořlavé látky jsou definovány v ČSN EN 60598-1 ed. 6 Svítidla – Obecné požadavky a zkoušky jako materiál, který má zápalnou teplotu minimálně 200 °C a při této teplotě se nedeformuje nebo neměkne. Příkladem je dřevo a materiály na bázi dřeva s tloušťkou větší než 2 mm. Po konzultaci s tvůrcem normy ČSN 33 2312 ed.2 a HZS ČR lze dovodit, že tyto požadavky jsou splněny pro třídu hořlavosti B až E při tloušťce materiálu větší než 2 mm.

Látky odolné proti šíření plamene ve smyslu ČSN EN 60670-1 jsou látky splňující normu ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 pro hodnoty uvedené v ČSN EN 60670-1.

Požadavky na elektroinstalační krabice a úplné kryty stanovuje evropská harmonizovaná norma ČSN EN 60670-1 – Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace. Mimo jiné je v této normě uvedeno, jaké tepelné vlastnosti musejí krabice, a tedy i přístroje do nich montované, splňovat.

Části z izolačního materiálu, které by mohly být vystaveny tepelnému namáhání v důsledku elektrických vlivů a jejichž poškození by mohlo narušit bezpečnost, nesmí být nepřiměřeně ovlivněny nadměrným teplem a hořením. Kontrola se provádí pomocí zkoušky žhavou smyčkou dle ČSN EN 60695-2-11 za následujících podmínek:

Zkouška prováděná při 850 °C

Zkouška prováděná při 650 °C

u částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení proudovodných částí a/nebo částí ochranného obvodu v jejich poloze (s výjimkou částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení ochranné svorky v její poloze v krabici) u částí z izolačního materiálu, které nejsou nutné k udržení proudovodných částí v jejich poloze (i když jsou s nimi v kontaktu)
u částí úplných krytů z izolačního materiálu určených pro duté stěny, duté stropy, duté podlahy a nábytek u částí z izolačního materiálu udržujících ochrannou svorku v její poloze.

Společnost ABB s.r.o. si je plně vědoma zodpovědnosti vůči spotřebitelům, a proto její výrobky, které jsou určeny pro montáž do hořlavých podkladů a na ně, splňují požadavky výše uvedených norem. Pro montáž do hořlavých podkladů (s třídou reakce na oheň B až E) při použití příslušné elektroinstalační krabice (odolnost do 850 °C) lze používat běžné spínače a zásuvky s bezšroubovými svorkami (tj. typové řady 3559, 5519 a 5513) a běžné rámečky designových řad Tango®, Levit®, Levit®M, Neo®, Neo®Tech, Element® a Time®, a to ve všech barevných variantách.

Dále je možné pro tyto účely používat přístroje s krytím IP 44 u řad Tango®, Levit®, Levit®M, Element® a Time® a všechny přístroje z řady Decento® v provedení s porcelánovými rámečky (dřevěné NE). Pro montáž na hořlavé podklady lze používat běžné spínače a zásuvky řad Praktik, Variant+ a Garant, opět ve všech barevných variantách.

Značení výrobků

Podle ČSN 33 2312 ed. 2 lze na a do normálně hořlavých látek bez dalších opatření montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku:

Nesmazatelný znak ABB

Vzhledem k tomu, že díky uplatnění nařízení evropské legislativy došlo k rozšíření naší nabídky přístrojů vhodných pro montáž na a do hořlavých podkladů, již nebudeme nadále provádět značení těchto výrobků nesmazatelnou značkou na výrobku (jak to striktně vyžadovala již neplatná norma), nýbrž ABB uvádí tuto možnost v dokumentu níže, což je dle platné ČSN 33 2312 ed. 2 považováno za dostačující.

Jelikož výše uvedené požadavky evropské normy splňovaly přístroje uvedené v tomto článku (níže) vždy, neměla by tato změna způsobit žádné větší problémy při identifikaci přístrojů, které lze na rizikové materiály použít. A to ať budou, či nebudou označeny příslušnou značkou.

ABB věří, že tato změna zjednoduší práci elektromontérů i revizních techniků, pokud se setkají s elektroinstalací na těchto problematických podkladech.

Seznam výrobků, které je možné montovat na a do hořlavých podkladů naleznete v následujících tabulkách.

Tango® Levit®, Levit®M Neo®, Neo®Tech Element®, Time®
Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651.. 3559H-A00651.. 3559M-A00651.. 3558E-A00651..
Kryt spínače jednoduchý, s popisovým polem 3558A-A00620.. 3559M-A00610..
Kryt spínače jednoduchý, s průzorem 3558A-A653.. 3559H-A00653.. 3558E-A00653..
Kryt spínače jednoduchý, s popisovým polem, s čirým průzorem 3558A-A610.. 3558E-A00610..
Kryt spínače jednoduchý, s průzorem, pro řazení 2S 3558A-A655.. 3559H-A00655.. 3558E-A00655..
Kryt spínače dělený 3558A-A652.. 3559H-A00652.. 3559M-A00652.. 3558E-A00652..
Kryt spínače se dvěma páčkami, s popisovým polem 3559M-A00615..
Kryt spínače kartového, s čirým průzorem 3559A-A00700.. 3559H-A00700.. 3559M-A00700.. 3559E-A00700..
Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem 3558A-A662.. 3559H-A00662.. 3559M-A00662.. 3558E-A00662..
Kryt zaslepovací, s upevňovacím třmenem 3902A-A001.. 3902H-A00001.. 3902M-A00001.. 3902E-A00001..
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroubovými svorkami 5519A-A02357.. 5519H-A02357.. 5519M-A02357.. 5519E-A02357..
Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s popisovým polem 5519A-A02352.. 5519M-A02352..
Zásuvka jednonás., chráněná, s clonkami a víčkem, s bezšroub. svorkami 5519A-A02397.. 5519H-A02397.. 5519E-A02397..
Zásuvka dvojnásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroubovými svorkami 5513A-C02357.. 5513H-C02357.. 5513M-C02357.. 5513E-C02357..
5513F-C02357..
Rámečky všech násobností a barev 3901A-B…. 3901H-A050…. 3901M-A001…. 3901E-A001….
3901F-A001….
Přepínač střídavý IP 44 3558A-06940.. 3559H-A06940.. 3558E-A06940..
Přepínač křížový IP 44 3558A-07940.. 3559H-A07940.. 3558E-A07940..
Ovladač přepínací IP 44 3558A-86940.. 3559H-A86940.. 3558E-A86940..
Přepínač střídavý s popisovým polem IP 44 3558E-A06910..
Ovladač přepínací s popisovým polem IP 44 3558E-A86910..
Ovladač zapínací s popisovým polem IP 44 3558A-80920.. 3558E-A80920..
Ovladač jednopólový žaluziový IP 44 3558E-A88943..
Přepínač sériový IP 44 3558A-05940.. 3559H-A05940.. 3558E-A05940..
Přepínač střídavý dvojitý IP 44 3558A-52940.. 3558E-A52940..
Zásuvka jednonásobná, s clonkami a víčkem, IP 44 5518A-2999.. 5519H-A02997.. 5518E-A02999..
Rámečky všech násobností a barev IP 44 3901E-A0094…
3901F-A0094…
Přístroje z designové řady Decento® bez dřevěných rámečků!!! Decento®
Přepínač střídavý, otočný 3560K-C06345 .
Přepínač křížový, otočný 3560K-C07345 .
Přepínač střídavý 3559K-C06345 .
Přepínač křížový 3559K-C07345 .
Přepínač sériový 3559K-C05345 .
Ovladač přepínací se svorkou N 3559K-C86345 .
Ovladač zapínací, dvojitý 3559K-C87345 .
Přepínač střídavý, dvojitý 3559K-C52345 .
Ovladač žaluziový 3559K-C88345 .
Zásuvka jednonásobná 5519K-C02347 .

Veškeré přístroje z řad Praktik, Variant+ a Garant se dají použít ve všech barvách

Zdroj: ABB

Ke stažení: ABB_prohlášení_Výrobky_hořlavé_podklady.pdf

O společnosti ABB

ABB s.r.o. je světový lídr v technologiích pro automatizaci a energetiku. Pobočky ABB s.r.o. najdete ve více než 100 zemích a pracuje v nich okolo 145 000 zaměstnanců. V České republice firma působí již od roku 1970 a v současnosti zaměstnává přibližně 2 000 lidí.

Více o společnosti ABB

Další odkazy