Pozvánka na seminář

Jménem společnosti ABB s.r.o., ELSYNN si Vás dovolujeme pozvat na seminář zaměřený na novinky v sortimentu přístrojů nízkého napětí, který se bude konat 26.9.2008 v hotelu Karel IV. v Turnově.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře dle norem ISO 9000. Tento program je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Po skončení semináře pro Vás bude připravena exkurse v pivovaru Malý Rohozec a sportovně-zábavný program v lanovém centru na Malé Skále. Pro zájemce bude zajištěno ubytování. Doporučujeme neformální oděv.

Program:

od 8:00 příjezd účastníků, ubytování
9:00 – 10:30 1. část – výkonové jištění (Ivan Kácal)
10:30 – 10:45 coffee break
10:45 – 12:00 2. část – zdroje, polovodičová relé, novinky v sortimentu EPR (Pavel Žák)
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:30 3. část – motorové spouštěče, koncové spínače (Jiří Vašinka), elektroměry, panelové přístroje (Luděk Vach)
14:45 – 14:50 přejezd autobusem do pivovaru
15:00 – 16:00 exkurze pivovaru s ochutnávkou
16:00 – 16:10 přejezd autobusem do lanového centra
16:15 – 19:15 lanové aktivity
19:15 – 19:30 přejezd autobusem zpět do hotelu
19:30 večeře v hotelové restauraci
volná zábava, nocleh