Obloukové ochrany AFDD

Že jste o obloukové ochraně ještě neslyšeli nebo něco málo jste slyšeli, a chtěli byste o ni vědět víc? Pojďte se s námi podrobně podívat na to co ta oblouková ochrana vlastně je a proč ji zahrnout do Vašeho vybavení rozvodní skříně.

Obecně oblouková ochrana (AFDD – Arc Fault Detection Device) je přístroj určený pro zmírnění efektu poruchového elektrického oblouku odpojením obvodu, pokud je detekován poruchový oblouk. Poruchový oblouk je nebezpečný neúmyslný oblouk mezi vodiči – světelný výboj elektřiny napříč izolačním prostředím obvykle doprovázený částečným odpařením materiálu vodiče (elektrod). Takový jev ve vodiči může zapříčinit vznícení izolace a následný požár objektu. Předřazený jistič a pojistka nemůžou vypnout jednoduše proto, protože na takovou poruchu neumí reagovat. Proud v obvodu, který by aktivoval jistič nebo pojistku, je stále na běžné provozní úrovni, jelikož ke zkratu ani přetížení nedochází. Na zvýšení proudové hustoty (s následným vznikem poruchových oblouků) pouze na části přívodního kabelu pojistka ani jistič neumí reagovat – nejsou na to konstruované. Doteď prakticky nebylo ochrany a nyní již existuje řešení – oblouková ochrana AFDD, která takové efekty eliminuje.

Příčiny vzniku poruchových oblouků (a z toho možných požárů v elektroinstalaci)

 • ztráta kontaktu spoje vlivem špatného dotažení
 • rozmáčknuté kabely vedené ke spotřebičům např. nábytkem, vlastním spotřebičem. dveřmi, okny a pod.
 • příliš těsné úchyty pro upevnění kabelů
 • kabely příliš napnuté a ohnuté na hranici rizika poškození
 • zničené kabely nesprávným nebo nadměrným používáním, např. častým ohýbáním, taháním za kabel místo za části k tomu určené, namotáváním na spotřebič
 • vodič narušený hřebíkem nebo vrutem
 • kabely zničené prostředím v kterém se nacházejí: UV záření, teplota, vlhkost, chemikálie
 • kabely zničené hlodavci

Typy poruch a ochranné přístroje vhodné pro ochranu proti požáru

Uvedená poškození vodičů mohou v principu vyústit ve 3 druhy poruchových oblouků

 • 1) Sériové poruchové oblouky (L)
  Jsou především zapříčiněny přerušením vodiče nebo ztrátou kontaktu v sérii se zátěží. V těchto případech je proud menší než provozní proud a jističe ani proudové chrániče nejsou schopny detekovat a vypnout poruchu. A právě obloukové ochrany jsou konstruovány tak, aby detekovaly tyto specifické poruchy – sériové poruchové oblouky – a přerušily obvod ještě před tím, než energie v místě poruchy dosáhne hodnot vedoucích ke vzniku požáru. Událost popsaná na začátku článku odpovídá tomuto typu poruchy.
 • 2) Paralelní poruchové oblouky (L-N)
  Jsou zapříčiněny elektrickým obloukem, který byl způsoben zničenou izolací, která umožnila spojení dvou vodičů. Velikost proudu je určena impedancí obvodu. Podle toho, jaký jmenovitý proud ochrana (např. jistič) má, dojde k vypnutí obvodu. Pokud je impedance obvodu příliš vysoká a není dosaženo vypínacího proudu ochrany, k vypnutí nemusí dojít. Obloukové ochrany vypnou proud poruchového oblouku, který je větší než 2,5 A, a poskytují tak spolehlivou ochranu.
 • 3) Paralelní poruchové oblouky (L-PE)
  Poruchové oblouky proti zemi (PE) jsou spolehlivě detekovány a vypnuty proudovými chrániči. Proudové chrániče s IΔn 300 mA zajišťují ochranu proti požáru po mnoho let. Obloukové ochrany rovněž detekují tyto druhy poruchových oblouků a poskytují tak ochranu v místech, kde proudové chrániče nejsou instalovány. Nadproudové ochranné přístroje (jistič, pojistka) neposkytují v některých případech žádnou ochranu, protože impedance vadného obvodu může být příliš vysoká.

Mějte na paměti, že oblouková ochrana AFDD nenahrazuje ochranné vlastnosti jističů či proudových chráničů v případě paralelní poruchy, ale doplňuje je!

Shrnutí nám poskytne tabulka: Typy poruch a ochranné přístroje vhodné pro ochranu proti požáru: MCB – jistič, RCD – proudový chránič, AFDD – oblouková ochrana.

AFDD typy poruch

Kde a jak obloukové ochrany AFDD použít?

Obloukové ochrany musí být instalovány na začátku obvodu, který má být chráněn. Pokud je to možné, na jeden vývod bychom měli použít jednu obloukovou ochranu, aby uživatel mohl využít benefitů, které z toho plynou:

 • počet nechtěně odpojených zátěží a vodičů je minimalizován
 • je snadnější najít místo poruchy
 • jsou redukována nechtěná vypnutí z důvodu menšího překrývání rušení

Obloukovými ochranami doporučujeme chránit především zásuvkové a světelné okruhy. V oblasti občanské výstavby (rodinné domy, pečovatelské domy) jsou to především obvody ložnic a obývacích pokojů a obvody s vysokým odběrem – obvody myček, sušiček, praček.

Další vhodné prostory a objekty pro instalaci obloukových ochran:
Školy a školky, domovy důchodců, bezbariérové byty, dřevostavby, veřejné budovy, nádraží, letiště, budovy s možností vzniku komínového efektu, výškové budovy, dětské pokoje a ložnice, vývody s vysokým zatížením (pračky, sušičky, myčky nádobí), dřevozpracující a papírenský průmysl, textilní továrny, slady s hořlavým materiálem, muzea, objekty se starší elektrickou instalací (TN-S) – zničená izolace, nekvalitní spoje apod.

Normy a obloukové ochrany

Standardizační orgány si všimly výhod obloukových ochran zejména v prostředí, kde je zvýšené riziko požáru, kde se požár může snadno rozšířit a kde je zvýšené nebezpečí pro lidi nebo cenné zboží. Vzhledem k jednoznačným přínosům bude normami stanovená povinnost instalace obloukové ochryny AFDD narůstat ať už co do počtu států, tak co do počtu norem, v kterých budou zmíněny. Třeba již jsou obloukové ochrany AFDD (nepovinně) v normě ČSN 33 2000-5-53, čl. 532.6, připravuje se povinná standardizace v Rakousku, Belgii a dalších státech.

Předchozí odstavce popisovaly obecné vlastností obloukové ochrany AFDD a její klíčové výhody, tj. ochrany proti vzniku požáru, která zaplnila funkční mezeru současných ochran – jističů, proudových chráničů a pojistek – a která posunula bezpečnost instalace na vyšší úroveň. Nyní Vám nabízíme konkrétní výrobky od výrobců OEZ a EATON. Výběr už záleží pouze na Vás.

Obloukové ochrany OEZ

V provedení OEZ se oblouková ochrana AFDD sestavuje

 • Ze spouště obloukové ochrany ARC a jističe LTN/LTE nebo
 • ze spouště obloukové ochrany ARC a proudového chrániče s nadproudovou ochranou OLI/OLE

Spoušť obloukové ochrany ARC (AFD unit) tedy detekuje sériové a paralelní poruchové oblouky a při poruše rozpojí obvod, čímž zabrání vzniku požáru. Rozpojení obvodu zajišťuje jistič LTE/LTN nebo proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE/OLI, který je mechanicky a elektricky spojen s vlastní spouští obloukové ochrany.

 

AFDD OEZ_01

Výhody obloukových ochran AFDD od OEZ:

 • Stavebnicová konstrukce
 • Vysoká odolnost proti nechtěným vypnutím
 • Test pro spolehlivý provoz
 • Jasná informace o důvodech vypnutí (LED ukazatel stavu z čela obloukové ochrany, který plní i úlohu testovacího tlačítka)
 • Ochrana zátěží před nadpětím
 • Snadná údržba
 • Příslušenství

Více informací o produktech najdete v aplikační příručce na stránce: OEZ aplikační příručka.pdf.

Dostupnost obloukové ochrany OEZ

Obloukové ochrany AFDD zakoupíte v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem v odděleních Modulární přístroje / Obloukové ochrany .

Obloukové ochrany EATON

Řešení firmy Eaton slučuje v jednom zařízení funkci AFDD, proudového chrániče a instalačního jističe pro dosažení komplexní ochrany koncového obvodu před všemi typy poruch. Tímto dochází k minimalizaci rizika vzniku požáru od elektrické instalace a zároveň k plné ochraně osob před úrazem elektrickým proudem.

AFDD Eaton

Vlastnosti

 • Přístroj pro detekci poruchového oblouku dle ČSN EN 62606
 • Významně snižuje riziko požáru
 • Detekuje a odpíná obloukové poruchy v koncových obvodech
 • Jeden přístroj s funkcí obloukové ochrany, proudového chrániče a jističe
 • Jmenovité proudy od 10 do 40 A
 • Jmenovitá vypínací schopnost 10 kA pro In do 25 A, 6 kA pro In od 32 A
 • Jmenovitý reziduální proud 30 mA
 • Vypínací charakteristiky jističe B, C
 • Signalizace vybavení: jistič, chránič, oblouková ochrana
 • Indikátor polohy kontaktů červená – zelená
 • LED indikace obloukové poruchy
 • Nutno dodržet směr připojení napájení a zátěže

Dostupnost obloukové ochrany EATON

Obloukové ochrany zakoupíte v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem v odděleních Modulární přístroje / Obloukové ochrany.