ELIMA - elektroinstalační materiál
Výrobci
Akční nabídka

Uzemnění a hromosvod

Materiál pro hromosvod - dráty, pásky, svorky.
Na ochranné úhelníky, tubky a jímací tyče.
Na hřebenáče, ochranné stříšky, stojany.
Držáky pro oddálený hromosvod.
Ochrana svodu u země.
Štítky, krytky, svorkovnice atd.
Na svody, krytinu střechy, rovné střechy atd.
K připojení svodů.
Pásky, lana, dráty.
Pro průchod výboje do vodivých vrstev země.