Nůž Haupa od Gewissu

Jako významný dovozce a dodavatel výrobků italské firmy Gewiss jsme pro naše zákazníky připravili propagační akci na nákup libovolného elektroinstalačního materiálu značky Gewiss. Nakupte výrobky Gewiss za 3.000,00 Kč bez DPH a získejte kvalitní odizolovávací nůž značky Haupa.

Pravidla akce

 1. Účastí na propagační akci přijímáte tato všeobecná pravidla a veškerá platná Zvláštní pravidla, včetně podmínek příslušné třetí strany.
 2. Marketingová akce – „Nakupte výrobky GEWISS za 3.000,00 CZK bez DPH a získejte kvalitní nůž na kabely HAUPA“ (dále jen akce) je určena zákazníkům v České republice a Slovenské republice nakupujícím od firmy ELIMA ELEKTRO s.r.o. výrobky společnosti Gewiss.
 3. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 4. Zakoupením výrobků Gewiss v období od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015 v hodnotě 3.000 Kč a více získává účastník nárok na jeden nůž Haupa.
 5. Odeslání nožů proběhne nejpozději do 31. 6. 2015.
 6. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci ani rodinní příslušníci firmy ELIMA ELEKTRO s.r.o.
 7. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby v propagaci.
 8. Účastník se nesmí nárokovat nabytí nože Haupa více než jednou. Každý účastník může zadat pouze jedno IČO.
 9. Účastník může být jednostranným rozhodnutím společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. vyřazen ze soutěže v případě, že
  • Účastník v rámci zapojení se do akce úmyslně poskytl nesprávně informace o své osobě;
  • Účastník zneužil mechanismus a výhod účasti v akci nebo jinak porušil pravidla;
 10. Nůž bude účastníkovi předán po skončení akce dopravní službou nebo pomocí obchodního zástupce společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o.
 11. Nůž není možné vyplatit v hotovosti či vyměnit za jiné náhradní plnění, ani ho nelze vymáhat právní cestou.
 12. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy provozovateli soutěže.
 13. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenými údaji nenese společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. odpovědnost.
 14. Nůž nebude účastníkovi předán v následujících případech:
  • Nárok na nůž byl nabyt v rozporu s dobrými mravy;
  • Nárok byl získán z důvodu omylu nebo technické chyby systému;
  • Nárok se váže na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem;
  • Nárok nevzniká účastníkům, kteří mají vůči firmě ELIMA ELEKTRO s.r.o. pohledávky po lhůtě splatnosti;
 15. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. má právo před předáním nože ověřit nárok účastníka tak, že ho požádá doložit svůj nárok platným nákupním dokladem prokazující nabytí nároku.
 16. Získáním nože účastník potvrzuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům, a to po dobu 5 let po ukončení akce výhradně pro potřebu společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. ve smyslu zák. č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 17. Účastí rovněž účastník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb,. o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
 18. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o.
 19. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. nenese zodpovědnost za kvalitu nože Haupa.
 20. V případě, že účastník bude nůž Haupa reklamovat, tak prostřednictvím společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o., která povede reklamační řízení s dodavatelem.
Odizolovací nůž Haupa

Dostupnost

Výrobky Gewiss i nářadí Haupa nakoupíte v našem e-shopu.

Výrobky Gewiss

Dodáváme tyto výrobky Gewiss:

Výrobky Haupa

Dodáváme toto nářadí a další výrobky Haupa:

Ke stažení

Reklamní leták si můžete stáhnout po kliknutí na jeho náhled.
Leták Nakupte výrobky za 3000 Kč a získejte kvalitní nůž na kabely HAUPA