Nové prvky bezdrátového RF ovládání

Nové prvky bezdrátového RF ovládáníRodina přístrojů pro radiofrekvenční dálkové ovládání má další dva nové přírůstky – multifunkční spínač a žaluziový spínač ve vestavném provedení – pro zabudování přímo ke svítidlu nebo do instalační krabice.

Nové přijímače jsou kompatibilní se všemi ručními nebo nástěnnými vysílači (designové provedeni) v sortimentu ABB s.r.o., Elektro-Praga. Jsou vybaveny šroubovými svorkami pro vodiče o průřezu do 1,5 mm².

Spínač s přijímačem 3299-11500 slouží zejména k bezdrátovému ovládání svítidel. Vyžaduje připojení k síťovému napájecímu napětí (L, N) a samozřejmě ke spínanému spotřebiči. Pro snazší propojení nulového vodiče je svorka N zdvojená.

Výstupním prvkem je relé, které dovoluje spínat nejenom klasické žárovky nebo 12V zdroje pro halogenové žárovky, ale také kompenzované zářivky až do 500 VA / 64 μF. Kromě běžného zapnutí, vypnutí a cyklického spínání je k dispozici ještě funkce časovače (volitelný čas 1 s až 60 min) a tlačítka.
Žaluziový spínač s přijímačem 3299-15500 je určen pro dálkové ovládání pohonů žaluzií, rolet, markýz, příp. jiných zařízení pro zastiňování. Použité motory musejí mít dvě vinutí na 230 V AC a koncové vypínače. Při programování lze určit, zda má mít konkrétní vysílač funkci normálního nebo centrálního ovládacího prvku.

V normálním režimu je nastaven obvyklý způsob řízení žaluziových pohonů – krátkým stiskem se výstup zapne na 3 minuty (pohyb do koncové polohy), delším přidržením tlačítka vysílače se žaluzie uvede do požadované mezipolohy. Centrální režim je určen pro ovládání skupiny pohonů. Záměrně je zde vyloučena možnost polohování, takže všechny podřízené pohony dojedou vždy do koncové polohy, nezávisle na délce stisku tlačítka vysílače.