Nové protipožární kouřotěsné rozvaděčové skříně Bonega

Česká společnost Bonega přišla s novými protipožárními a kouřotěsnými dvířky a skříněmi. Vychází tak vstříc stále se zvyšujícím nárokům a požadavkům na protipožární odolnost elektrorozvaděčů, plynoměrů a podobných rozvodnic.


Dvířka i rozvaděče mají protipožární odolnost El 30 DP1-S (30 minut).

Vysvětlivky k označení protipožární odolnosti:

 • E = celistvost prvku s dělicí funkcí.
 • I = rozváděčová dvířka jsou zkoušena jako izolační (po stanovený časový limit průměrný vzrůst teploty na neexponované straně dveřního křídla nesmí být větší než 140 °C nad počáteční průměrnou teplotu
 • 30 = časový údaj o době odolnosti v minutách
 • DP1 = druh konstrukce – konstrukční části nezvýší v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru
 • S = rozváděč je kouřotěsný (schopnost snížit nebo vyloučit pronikání plynů nebo kouře z jedné strany na druhou)

Protipožární kouřotěsné rozvaděčové skříně Bonega


 • jsou určené pro prostory s požadovanou požární odolností El 30 DP1-S (30 minut)
 • Mají možnost uložení přístrojů na DIN lišty
 • Dostatečný prostor pro propojování neboť mezera mezi DIN lištami u roštu je 65 mm (obvykle bývá jen 45 až 50 mm)
 • Odnímatelný rošt, díky kterému lze provést montáž přístrojů a propojení mimo skříň
 • Pro usnadnění uložení do podpůrné konstrukce lze rozvaděčovou skříň odlehčit demontáží roštu a dvířek
 • Skříně jsou k dispozici od 15 do 539 modulů
 • Návrhy rozvaděčů včetně získání výrobního štítku lze realizovat pomocí jednoduché online aplikace Návrh rozvaděče
Protipožární rozvaděčová skříň

 

Protipožární kouřotěsné uzávěry (kontrolní dvířka) BONEGA


Dvířka Bonega jsou určené pro prostory s požadovanou požární odolností El 30 DP1-S (30 minut), například dodatečná dvířka k již provozovaným rozváděčům, uzavření stoupaček (instalačních šachet), atd.

 • Uzávěry jsou k dispozici od rozměrů výška 345 x šířka 345 mm do výšky 2055 x šířky 1025 mm
 • Pro usnadnění uložení do podpůrné konstrukce lze uzávěr odlehčit demontáží dvířek
Protipožární kouřotěsná dvířka Bonega

 

Bonega spol. s r.o.

Česká firma BONEGA se zabývá vývojem, výrobou a distribucí vysoce kvalitních výrobků v oblasti elektroinstalačního materiálu a vodoměrů. Jejich vývojový tým spolupracuje s odborníky i konečnými uživateli. Každoročně tak přináší na trh řadu nových unikátních výrobků plných patentovaných nápadů a inovací.

Více o společnosti Bonega, spol. s r.o.

Další odkazy