Nové jističe s charakteristikou „Z“

Firma BONEGA, spol. s r.o. rozšířila na žádost zákazníků sortiment jističů o jističe s charakteristikou Z s velmi rychlou reakcí na možné přetížení.

Co znamená charakteristika „Z“

Obecně nesmí jistič reagovat na vymezená krátkodobá přetížení při „rozběhu spotřebičů, atd..“  Tato „citlivost“ je vyjádřena pomocí násobku jmenovitých proudů, při kterých jistič nesmí a naopak musí vypnout. Každé charakteristice odpovídá jiné rozmezí těchto násobků. Nastavení reakce zkratové spouště je v případě charakteristiky „Z“ v rozmezí 2 ln až 3 ln (jmenovitá hodnota jističe). Pro příklad: jistič charakteristiky „Z“ o jmenovité hodnotě 10A nesmí vypnout při krátkodobém minimálním přetížení jen 2x10A = 20A. Naopak musí vypnout při krátkodobém maximálním přetížení 3x10A=30A.

Běžně jistě znáte z praxe především charakteristiky B,C,D, které jsou méně citlivé než charakteristika Z:

  • B (resp. L), dříve také „V“. Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 3 ln až 5 ln. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která nezpůsobují proudové rázy (světelné a zásuvkové obvody atd.)
  • C (resp. U), dříve také „K“.  Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 5 ln až 10 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy (žárovkové skupiny, motory atd.)
  • D (resp. M), dříve také „—–“.  Nastavení reakce zkratové spouště je v násobku 10 ln až 20 In. Slouží především pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují vysoké proudové rázy (transformátory, 2-pólové motory, motory s těžkým rozběhem, obvody s velkými indukčnostmi, atd.)

K čemu je charakteristika „Z“ dobrá?

Všude tam, kde potřebujete mít velmi rychlou reakci na možné přetížení. Tím lépe ochráníte citlivá zařízení jako je elektronika neboť elektronické součástky mohou zničit i relativně malé proudové rázy. Stejně tak to platí i pro jiné citlivé přístroje. Touto charakteristikou se obvykle doporučuje i ochrana vysokoimpedančních kabelů, atd.

K vyšší bezpečnosti jištění přispívá i mimořádně vysoká rychlost vypnutí

Čím dříve je celý zkratový proces ukončen, tím menší je poškození připojených zařízení a vedení.

Náhled oscilogramu

 

BONEGA_náhled oscilogramu jističe s charakteristikou Z

Mimořádně vysoká rychlost vypnutí od okamžiku zkratu až do jeho ukončení je maximálně 5 ms (při maximálním zatížení). Jiní výrobci se obvykle pohybují v hodnotách minimálně 2 x až 5 x vyšších.

Cílem každého výrobce jističů je z hlediska ochrany spotřebičů a vedení (v případě poruchy v el.okruhu) dosažení co nejvyšší rychlosti vypnutí.

U jističů BONEGA® P-E-P není dosaženo vysoké rychlosti vypnutí na úkor vyššího obloukového napětí, neboť to pak zvyšuje riziko poškození jištěných zařízení (např. motorů). Obloukové napětí je ve srovnání s jinými jističi shodné, spíše ještě nižší.

Celková rychlost vypnutí se skládá ze tří etap:

etapa 1 – rozpojení kontaktů

etapa 2 – běh oblouku do komory

etapa 3 – ukončení hoření oblouku

Zásadní výhoda jističů BONEGA je v mimořádně vysoké rychlosti v prvních dvou etapách, tj. rozpojení kontaktů a běh oblouku do komory. Třetí etapa je taktéž sice velmi rychlá, ale v celkové rychlosti není tak zásadní. Podstatnější v této poslední etapě je to, že komora je natolik precizní, že oblouk nám „nevyskakuje“ vůbec žádným směrem z komory ven (především se vůbec nevrací na kontakty). Takřka učebnicový průběh zkratového procesu je způsoben mimo jiné také vhodným dimenzováním přítlaku kontaktů, které se vlivem aerodynamických sil neodchylují respektive vůbec nevibrují (jak je patrné i z grafů).

Někteří výrobci uvádějí místo celkové rychlosti vypnutí (doba od počátku zkratu do jeho úplného ukončení) jen rychlost rozpojení kontaktů (což je teprve první etapa). V okamžiku rozpojení kontaktů obvodem stále prochází energie (napětí i proud) a to díky vytvořenému oblouku. V této fázi jistič ještě obvod nepřerušil.

Dostupnost

Sortiment jističů s charakteristikou Z od firmy BONEGA, spol. s r.o. zatím v nabídce našeho e-shopu s elektroinstalačním materiálem nenajdete. V případě zájmu o tento sortiment nám můžete odeslat poptávku pomocí našeho Kontaktního formuláře.