Nové automatické nahazovače Bonega

Automatické nahazovače ve velikosti jednoho nebo dvou modulů s možností vzdáleného ovládání. Na nedávném veletrhu Amper si Bonega připravila následující video, kde vysvětluje, jak nahazovače fungují a jaký je rozdíl mezi nabízenými druhy.

Jednomodulové automatické nahazovače

  • Zařízení BONEGA 1P AN-230 v šířce pouze jednoho modulu (18 mm) je určeno pro automatické opětovné zapnutí vybraných navazujících přístrojů BONEGA a tím obnovení funkčnosti elektrických obvodů.
  • V automatickém režimu po reakci vypnutí například jističe, proudového chrániče, RCBO, atd. značky BONEGA do pozice páčky vypnuto nebo porucha provede zařízení 1P AN-230 nejvíce tři pokusy o opětovné zapnutí. Tím může automaticky zprovoznit elektrický okruh, ve kterém pominula závada za podmínky, že navazující jistící přístroj BONEGA takové sepnutí umožnil.
  • V automatickém režimu umožňuje také dálkové vypnutí nebo zapnutí, čímž může sloužit i jako dálkový spínač / odpínač (stykač) pro nepřístupná či vzdálená místa.
  • Výhodou je univerzálnost použití pro více přístrojů BONEGA® a malé rozměry (zabere šířku jen jednoho modulu). Má široké uplatnění například ve veřejném osvětlení, vodárenství, v průmyslu, telekomunikacích, řízení dopravy, ale i v zabezpečovacích systémech, domácnostech, atd.
  • Z výroby jsou nastaveny 3 pokusy o opětovné zapnutí a tři periody pro čekání (postupně 10, 60 a 300 sekund) mezi pokusy okruh zprovoznit.

Dvoumodulové automatické nahazovače

 

Dvoumodulový automatický nahazovač

  • Zařízení BONEGA 2P AN-230-SIGN v šířce dvou modulů (36 mm) s řadou nastavitelných funkcí je určeno pro automatické opětovné zapnutí vybraných navazujících přístrojů BONEGA a tím obnovení funkčnosti elektrických obvodů. Umožňuje také dálkovou signalizaci stavů či dálkové ovládání vypnutí a zapnutí.
  • V automatickém režimu po reakci vypnutí například jističe, proudového chrániče, RCBO, atd.. značky BONEGA do pozice páčky vypnuto nebo porucha může provést zařízení 2P AN-230-SIGN jeho opětovné sepnutí podle předchozího nastavení 0 až 9 pokusů a v nastavitelné době čekání mezi pokusy od 0 až 180 sekund. Zprovoznění elektrického okruhu se provede za podmínky, že v něm pominula závada a navazující jistící přístroj BONEGA takové sepnutí umožnil.
  • V případě poruchy lze informaci přenést například do řídícího systému a přijmout opatření. Díky signalizace tak lze okruh trvale monitorovat.
  • V automatickém režimu umožňuje také dálkové vypnutí nebo zapnutí, čímž může sloužit i jako dálkový spínač/ odpínač pro nepřístupná či vzdálená místa. Výhodou je univerzálnost použití pro více přístrojů BONEGA. Má široké uplatnění jak v průmyslu, telekomunikacích, řízení dopravy, ale i v domácnostech.

Modulární přístroje BONEGA patří mezi současnou světovou špičku z hlediska technických parametrů i užitných vlastností. Jsou snadno rozpoznatelné díky uživatelskému popisku s odklápěcím okénkem. Všechny přístroje (včetně proudových chráničů) mají shodný moderní oblý design takže spolu v rozvaděči ladí a podporují tak profesionální vzhled vašich instalací.

O firmě BONEGA spol. s r.o.

Česká firma BONEGA se zabývá vývojem, výrobou a distribucí vysoce kvalitních výrobků v oblasti elektroinstalačního materiálu a vodoměrů

Více o firmě BONEGA, spol. s r.o.

Další odkazy

Výrobky BONEGA v našem e-shopu
Modulární přístroje v našem e-shopu