Nová generace termostatů ABB

Nová generace termostatů ABBPředstavujeme novou generaci programovatelných termostatů a spínacích hodin, která doplní současnou nabídku přístrojů pro řízení teploty v budovách. Nové přístroje jsou dostupné v pěti designových řadách vypínačů a zásuvek.

Základním rysem nového termostatu je opět univerzálnost – může fungovat jako termostat prostorový, podlahový nebo kombinovaný. Je všestranně použitelný pro ovládání různých druhů tepelných zdrojů, ventilů nebo chladicích agregátů v obytných či administrativních objektech.

Na první pohled upoutá přehledný displej přístrojů s jemným rozlišením. Základní údaje – měřená teplota, provozní režim a stav výstupu – jsou zdůrazněny velikostí. Kromě toho se zobrazuje např. také den v týdnu, datum, aktuální čas aj. Spodní řádek displeje popisuje aktuální funkci jednotlivých tlačítek. Díky tomu je ovládání snazší a zároveň komfortnější.

Funkční části termostatů ABB

Ovládací jednotky termostatů ABB

Ovládací jednotka 3292x-A10301 (x = A, M, E) se nyní dodává samostatně a je k dispozici v designových řadách ABB Tango, Neo, Neo Tech, Levit, Element, Time, Time Arbo ve všech barevných variantách.

Silová jednotka termostatů ABB

Silová jednotka 3292U-A00003 umožňuje připojit síťové napájení, ovládané zařízení a příp. vnější teplotní snímač nebo ovládací kontakt. Výstupní bezpotenciálový kontakt je bezpečně oddělený od všech ostatních částí termostatu a může spínat až 16 A odporové zátěže.

Funkce termostatů ABB

Režimy a časové programy

Termostat může pracovat v režimu manuálním, automatickém nebo dovolená. Základní automatický režim obsahuje jeden program, kde je každé časové značce přiřazena komfortní nebo útlumová teplota. Rozšířená varianta má tři nezávislé časové programy, kde lze jednotlivým značkám přiřadit libovolné teploty. Každý program může obsahovat až 70 časových značek, které lze upravovat, kopírovat, mazat nebo vkládat nové.

Volitelné vlastnosti a parametry

Termostat umožňuje volit nebo upravovat různé vlastnosti, jako je funkce vnějšího teplotního snímače nebo ovládacího kontaktu, teplotní offset, volba režimu topení nebo chlazení, omezení teplot, počítadlo provozních hodin, protimrazová teplota, inverze výstupu aj. Samozřejmostí je dnes adaptivní regulace s možností předvídání.

Termostat abb v designu Time, Time Arbo

Spínací hodiny ABB

Druhou variantou samostatně dodávané ovládací části jsou spínací hodiny 3292x-A20301. Funguje podobně jako termostat, jenom nereguluje teplotu. Hlavním údajem na displeji je aktuální čas a informace o stavu výstupního relé. V automatickém režimu Astro se zadané spínací časy přizpůsobují východu a západu slunce podle zadaných zeměpisných souřadnic. Připojený externí kontakt umožňuje vzdálené přepínání stavu výstupu. Přístroj lze také provozovat jako jednoduchý časovač s pamětí, tzv. minutku např. pro ovládání elektrických topných žebříků na sušení ručníků apod.

Ke stažení

Prodej nových termostatů a spínacích hodin ABB

Nové termostaty ABB s.r.o., Elektro-Praga můžete zakoupit v našem e-shopu.

Silová jednotka termostatů ABB

Ovládací jednotky termostatů ABB Tango

Ovládací jednotky termostatů ABB Levit

Ovládací jednotky termostatů ABB Neo

Ovládací jednotky termostatů ABB Element, Time, Time Arbo