Míč za svodič

Skórujte s Noarkem! Kupte vybraný svodič přepětí NOARK a dostanete originální fotbalový míč Nike.

Pravidla akce Míč za svodič

Akce byla ukončena k 22. 10 .2018.

Míč Nike od nás dostanete zdarma při nákupu svodičů přepětí Noark 103338 Ex9UE1+2 12.5 3P 275 nebo 103342 Ex9UE1+2 12.5 4P 275.

Co svodič, to míč!

Akce platí od 10. 8. 2018 do vyprodání dárků.

Svodiče přepětí NOARK

Výrobková řada Ex9UE1+2 12.5 jsou svodiče přepětí třídy I+II. Jsou zamýšleny jako ochrana před účinky nepřímých úderů blesku či přímých úderů nízkých intenzit. V běžných třífázových TN-C soustavách poskytují ochranu pro úrovně LPLIII, IV dle ČSN EN 62305 s celkovým proudem zavlečeným do elektroinstalace 37.5 kA a celkovým bleskovým proudem 75 či 100 kA v závislosti na konfiguraci a vzájemné pozici uzemňovacího bodu bleskosvodu, zemniče elektroinstalace a místem instalace svodiče přepětí.

Řada Ex9UE1+2 12.5 je založena na řešení využívajícím výkonných varistorů. Takovéto provedení přináší velmi krátkou dobu odezvy a zaručuje charakteristiky pro obě třídy I a II. Modulární design s výměnnými moduly umožňuje jednoduchou a rychlou náhradu funkčních prvků v případě, kdy varistor je za hranicí své životnosti z důvodu vysoké intenzity či četnosti přepěťových pulzů.

Firma NOARK poskytuje na své výrobky prodlouženou záruku 5 let.

Leták Míč za svodič NOARK