lmpulsní relé řady E290

Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga představuje novou koncepci a generaci impulsních relé řady E290, nacházející uplatnění nejenom v domovních instalacích.

Použití impulsních relé E290

Impulzní relé E290 jsou elektromagneticky ovládané přístroje, které je možno použít pro jednoduché, energeticky úsporné a účinné ovládání osvětlení. Tato zařízení se ponejvíce používají v soukromých domech, továrnách a komerčních budovách/budovách pro veřejnost a také průmyslových provozech. Pravidlem je, že impulzní relé ovládaná impulzními tlačítky, jsou instalována tam, kde je třeba ovládat osvětlovací systém minimálně ze tří různých míst. Při každém vyslání povelu (stlačením impulzního tlačítka) je na cívku impulzního relé přiveden elektrický impulz. Cívka přístroje dostane na krátkou dobu napájení a přitáhne. Tento krátký impulz přivedený do cívky způsobí mechanické zablokování interních hlavních kontaktů. Interní spínací mechanismus relé umožňuje bezpečné a spolehlivé zablokování relé v určité spínací poloze (podobně jako blokovací mechanismus kuličkového pera). Každý další impulz vyslaný do magnetické cívky přepne relé zpět do předchozího stavu a v tomto stavu je impulsní relé zase mechanicky drženo až do okamžiku přijetí dalšího ovládacího impulzu.
Proto výsledek vyslání povelu stlačením externího tlačítka (např. na chodbě) vždy závisí na aktuálním spínacím stavu ovládaného impulzního relé. Pokud byly kontakty relé sepnuty (ON), způsobí následný impulz jejich rozepnutí (OFF – spínací sekvence: 0-1-0-1-0 -..). Mechanická impulzní relé jsou také nazývána pojmem „bistabilní relé“, neboť mají dvě mechanicky stabilní polohy (zap. a vyp.). Při výpadku napájení zůstane impulsní relé v poloze, v níž se nacházelo naposledy a v ní je také mechanicky drženo. Tato technologie umožňuje výrazně snížit ztráty elektrické energie a proudový odběr systému. Mimořádně nízká hlučnost těchto relé znamená, že mohou být používána v budovách pro veřejnost, hotelích, ale také soukromých domácnostech. Polohu přitažení/odpadení relé (ON/OFF) je možno identifikovat snadno viditelným a jasně označeným páčkovým spínačem. Aktivaci je možno otestovat ručně ovládáním tohoto páčkového spínače. Spínač je vždy držen mechanicky v určité poloze a tato poloha je jasně zřetelná.

Dostupnost impulsních relé řady E290

Impulsní relé můžete zakoupit v našem e-shopu s elektroinstlačním materiálem v oddělení Modulární přístroje / Relé.