Komfortní ovládání žaluzií

Komfortní ovládání žaluziíElektrické pohony žaluzií, rolet apod. se v dnešní době stávají standardem. Nový přístroj přináší unikátní možnost intuitivního ovládání – žaluzie najede do polohy odpovídající natočení ovládacího knoflíku.

Nový přístroj komfortního žaluziového spínače nabízí dvě intuitivní možnosti ovládání. V manuálním režimu jednoduše nastavíte požadovanou polohu natočením knoflíku. Značka směřující svisle nahoru nebo dolů vyvolá pohyb odpovídajícím směrem až do koncové polohy. Nastavíte-li značku na knoflíku mezi šipky, žaluzie či roleta se dá do pohybu a sama se zastaví v místě, které přibližně odpovídá zvolené mezipoloze. Stiskem knoflíku můžete právě probíhající pohyb zastavit.

Jestliže značka na knoflíku směřuje na symbol hodin, je aktivní automatický režim. Připojený pohon potom vykonává každý den pohyb nahoru nebo dolů v časech, které jste si pro vysunutí nebo spuštění uložili do paměti. Přístroj při chodu elektromotoru měří procházející proud, takže sám rozpozná dosažení koncové polohy. Díky tomu je nastavování velmi jednoduché – po připojení k napájení si přístroj automatickým pojezdem zjistí čas potřebný pro přesun z jedné koncové polohy do druhé. Pak už je jen na Vás, zda budete využívat manuální nebo automatický režim.

Odkazy v rámci www stránek ABB: