Klíč Haupa od Gewissu

Za nákup výrobků Gewiss v hodnotě nejméně 3.000,00 Kč bez DPH získáte univerzální klíč Haupa 110583. Akce platí v období od 1.7.2015 do 31.7.2015.

Pravidla akce

 1. Účastí na propagační akci přijímáte tato všeobecná pravidla a veškerá platná Zvláštní pravidla, včetně podmínek příslušné třetí strany.
 2. Marketingová akce – „Nakupte výrobky GEWISS za 3.000,00 CZK bez DPH a získejte univerzální klíč HAUPA kód 110583“ (dále jen akce) je určena zákazníkům v České republice a Slovenské republice nakupujícím od firmy ELIMA ELEKTRO s.r.o. výrobky společnosti Gewiss.
 3. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 4. Zakoupením výrobků Gewiss v období od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015 v hodnotě 3.000 Kč a více získává účastník nárok na jeden univerzální klíč Haupa 110583 (dále jen klíč).
 5. Odeslání nožů proběhne nejpozději do 31. 8. 2015.
 6. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci ani rodinní příslušníci firmy ELIMA ELEKTRO s.r.o.
 7. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby v propagaci.
 8. Účastník se nesmí nárokovat nabytí klíče více než jednou. Každý účastník může zadat pouze jedno IČO.
 9. Účastník může být jednostranným rozhodnutím společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. vyřazen ze soutěže v případě, že
  • Účastník v rámci zapojení se do akce úmyslně poskytl nesprávně informace o své osobě;
  • Účastník zneužil mechanismus a výhod účasti v akci nebo jinak porušil pravidla;
 10. Klíč bude účastníkovi předán po skončení akce dopravní službou nebo pomocí obchodního zástupce společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o.
 11. Klíč není možné vyplatit v hotovosti či vyměnit za jiné náhradní plnění, ani ho nelze vymáhat právní cestou.
 12. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy provozovateli soutěže.
 13. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenými údaji nenese společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. odpovědnost.
 14. Klíč nebude účastníkovi předán v následujících případech:
  • Nárok na klíč byl nabyt v rozporu s dobrými mravy;
  • Nárok byl získán z důvodu omylu nebo technické chyby systému;
  • Nárok se váže na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem;
  • Nárok nevzniká účastníkům, kteří mají vůči firmě ELIMA ELEKTRO s.r.o. pohledávky po lhůtě splatnosti;
 15. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. má právo před předáním nože ověřit nárok účastníka tak, že ho požádá doložit svůj nárok platným nákupním dokladem prokazující nabytí nároku.
 16. Získáním klíče účastník potvrzuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům, a to po dobu 5 let po ukončení akce výhradně pro potřebu společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. ve smyslu zák. č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 17. Účastí rovněž účastník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb,. o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
 18. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o.
 19. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. nenese zodpovědnost za kvalitu klíče Haupa.
 20. V případě, že účastník bude klíč Haupa reklamovat, tak prostřednictvím společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o., která povede reklamační řízení s dodavatelem.

Univerzální klíč Haupa 110583

Univerzální ráčnový klíč Haupa 110583 délky 150 mm lze použít pro rychlou a efektivní práci při všech běžných činnostech spojených s utahováním a povolováním šroubů a matic v domácnosti, v dílně i na zahradě. Lze použít na všechny spojovací prvky s ploškami ve vzdálenosti 6 až 19 mm. Nářadí je vyrobeno z pevné chrom vanadiové oceli, kované a chromované. Rukojeť je z pevného plastu. Měřicí stupnice je vypálená laserem.

Univerzální klíč Haupa 110583

Klíč se snadno nastaví podle velikosti hlavy šroubu nebo matky. Potom lze díky průžnému prvku v čelistech snadno a rychle bez dalšího sundavání klíče spojovací prvek vyšroubovat. Video dokládá snadné použití univerzálního klíče Haupa 110583.

Dostupnost

Výrobky Gewiss i nářadí Haupa nakoupíte v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem.

Univerzální klíč Haupa 110583 lze také zakoupit přímo v našem e-shopu.

Výrobky Gewiss

Gewiss je italský výrobce elektroinstalačního materiálu. Dovážíme a nabízíme tyto výrobky Gewiss:

Výrobky Haupa

Haupa je německý výrobce nářadí a spotřebního materiálu nejenom pro elektrikáře, jehož jsme výhradními dovozci do České republiky. Dodáváme toto nářadí a další výrobky Haupa:

Ke stažení

Reklamní leták k akci si můžete stáhnout po kliknutí na jeho náhled.

Leták Akce Gewiss 201507