K rozvodnicím dárek zdarma

Pro úspešnost jsme se rozhodli pro pokračování akce a nadělování dárků a to tak, aby dostali šanci i jiní. Obměnili jsme podmínky pro získání dárku a trvání akce je na delší období – až do 31.12.2017.

Kupte 25ks vybraných rozvodnic od firmy NOARK Electric Europe s.r.o za zvýhodněnou cenu a získáte zdarma 1l láhev kvalitního pití Captain Morgan Jamaica.

Aktualizováno 2. 1. 2018: Akce byla ukončena, dárky rozdány. Další akce najdete na https://www.elima.cz/rubrika/akce-a-slevy/.

A jaké jsou podmínky pro získání dárku zdarma?

Za jednorázový nákup 25 ks vybraných druhů rozvodnic a to i v jejich v kombinacích, získáte dárek – 1l Captain Morgan Jamaica zdarma!

Akce se vztahuje na rozvodnice dodávané pod označením:

101511 PNF 8T Plastová rozvodnice, průhledné dveře, montáž pod omítku, IP40, 1 řada, 8 modulů

101498 PNS 12T Plastová rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 1 řada, 12 modulů

101518 PNF 12W Plastová rozvodnice, bílé dveře, montáž pod omítku, IP40, 1 řada, 12 modulů

Pro získání dárku je možné výše uvedené rozvodnice kombinovat, celkem musí být objednáno 25ks.

Neplatí pro opakované nákupy. Po dobu trvání akce je možné na jedno jméno nebo IČO obdržet pouze 1ks Captain Morgan Jamaica.

Platnost akce: od 23. 11. 2017 – 31.12.2017 nebo do rozdání dárků.

Rozvodnice pod omítku

 

Oblíbená značka Captain Morgan patří do kategorie karibské rumy. Jedinečnou příchuť dodává rumu Captain Morgan nejen směs koření, ale i roční zrání v dubových sudech. Nejlepší v kombinaci s colou.

V rumu se prolínají chuti jamajského, guayanského a barbadoského rumu a výsledkem je nezaměnitelná, plná a přesto jemná chuť.

Dárek – láhev Captain Morgan 1l je k rozvodnicím přidaná automaticky při fakturaci.

Dostupnost nástěnných rozvodnic

Výrobky Plastové rozvodnice naleznete v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem v následujících odděleních Rozvodnice / Pod omítku, nebo Rozvodnice / Na omítku.

 

Nevybrali jste si? Nevadí!

V našem velkoobchodním e-shopu máme vystavené velké množství výrobků firmy Noark, neváhejte, určitě si vyberete, stačí kliknout na následující odkaz Elima – výrobky firmy Noark.

Pravidla akce „K rozvodnicím dárek zdarma“

 1. Účastí na propagační akci přijímáte tato všeobecná pravidla a veškerá platná Zvláštní pravidla, včetně podmínek příslušné třetí strany.
 2. Marketingová akce – „K rozvodnicím dárek zdarma“ (dále jen akce) je určena koncovým zákazníkům nakupující vybrané výrobky (uvedené v článku) společnosti NOARK Electric Europe s.r.o (dále jen Noark) v České republice.
 3. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 4. Provozovatelem akce je firma ELIMA ELEKTRO s.r.o., která na akci upozorňuje formou výzvy v článku a hlavním baneru na stránkách www.elima.cz.
 5. Zakoupením konkrétních výrobků a za konkrétních podmínek firmy Noark v minimálním množství 25ks získává účastník nárok na 1l Captain Morgan Jamaica zdarma.
 6. Akce probíhá od 23. 11. 2017 do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob nebo rozdání dárků, přičemž předání dárku(ů) proběhne nejpozději do 15. 1. 2018.
 7. Při vyčerpání všech dárků bude akce ukončena.
 8. Neplatí pro opakované nákupy. Po dobu trvání akce je možné na jedno jméno nebo ičo obdržet pouze 1ks Captain Morgan Jamaica.
 9. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci ani rodinní příslušníci firmy ELIMA ELEKTRO s.r.o..
 10. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby v propagaci.
 11. Účastníkem akce se stává pouze ten, kdo má trvalé bydliště na území České republiky a řádně poskytl veškeré požadované informace: jméno, e-mail, telefon, adresu, popř. ičo.
 12. Nabytím dárku dává účastník jednoznačný a bezpodmínečný souhlas se zveřejněním svého jména a fotografie a to bez nároku na honorář.
 13. Účastník může být jednostranným rozhodnutím společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. vyřazen ze soutěže v případě, že“
  1. Účastník v rámci zapojení se do akce úmyslně poskytl nesprávně informace o své osobě
  2. Účastník zneužil ochranné známky ELIMA ELEKTRO s.r.o.
  3. Účastník zneužil mechanismus a výhod účasti v akci nebo jinak porušil pravidla
 14. Za zneužití ve smyslu výše uvedeného bodu 13.3 se kromě jiného považuje zejména zadání více ičo, za účelem získání vícero dárků na jedno jméno.
 15. Dárek bude účastníkovi předán po skončení akce a to za přítomnosti obchodního zástupce společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. nebo smluvními dopravci.
 16. Žádný z dárků není možné vyplatit v hotovosti či vyměnit za jiné náhradní plnění, ani jej nelze vymáhat právní cestou.
 17. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy provozovateli soutěže.
 18. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenými údaji nenese společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. odpovědnost.
 19. Dárek nebude účastníkovi předán v následujících případech:
  1. Dárek byl nabyt v rozporu s dobrými mravy
  2. Nárok byl získán z důvodu omylu nebo technické chyby systému
  3. Nárok se váže na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem
 20. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. má právo před předáním dárku ověřit nárok účastníka tak, že ho požádá doložit svůj nárok platným nákupním dokladem prokazující nabytí nároku.
 21. Získáním dárku účastník potvrzuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům, a to po dobu 5 let po ukončení akce výhradně pro potřebu společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o. ve smyslu zák. č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 22. Účastí rovněž účastník souhlasí ve smyslu ustanovení  7 zákona č. 480/2004 Sb,. o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
 23. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o..
 24. Společnost ELIMA ELEKTRO s.r.o. nenese zodpovědnost za kvalitu žádného z dárků.
 25. V případě, že účastník bude získaný dárek reklamovat, tak prostřednictvím společnosti ELIMA ELEKTRO s.r.o., která povede reklamační řízení s prodejcem.