Home Control – bezdrátové ovládání teploty z PC nebo tabletu

Bezdrátový systém HOME CONTROL od firmy Elektrobock je určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací sadu k řízení topení. K nastavení lze použít jakýkoliv běžný počítač nebo tablet s OS Windows.

Home Control

Bezdrátová centrální jednotka ve formě USB klíčenky zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi jednotlivými prvky systému Home Control. Vlastnosti centrální jednotky PH-CJ01 nám umožňují nastavit teplotu v celém domě nebo v jednotlivých místnostech, zjištění aktuálních teplot i automatickou regulaci podle předem nastavených programů. Centrální jednotka Home Control umožňuje ovládat až 200 prvků (PH-HD01, PH-TS20).

Prvky systému Home Control lze zakoupit samostatně nebo ve výhodných setech.

Sety systému Home Control

HC-PH-HD01 SET4 – Home Control set s hlavicemi

HC-PH-HD01 SET4Set systému Home Control se čtyřmi termostatickými hlavicemi slouží k regulaci teplovodního vytápění. Umožňuje nastavit teplotu v celém domě nebo v jednotlivých místnostech, zjištění aktuálních teplot i automatickou regulaci podle předem nastavených programů.

Zapojení s radiátory

Centrální jednotka je umístěna v referenční místnosti a z ní se ovládají požadované radiátory. CJ vysílá signál o požadované teplotě v dané místnosti pro hlavice, které regulují na požadovanou hodnotu. Centrální jednotka může pracovat bez připojení k PC, pouze s napájecím zdrojem. Pokud máte trvale připojený PC, můžete na
něm zobrazovat aktuální stav hlavic, jako je požadovaná teplota, aktuální teplota, procenta otevření hlavice a stav baterií.

Zapojení s radiátory a ovládáním kotle

Do systému je vložen další prvek, kterým je přijímač pro kotel s označením PH-PK20. Pokud je tento prvek v systému, přechází CJ do módu pro ovládání kotle. Všechny funkce jsou zachovány, ale navíc systém monitoruje aktuální stav radiátorových hlavic. V okamžiku, kdy je potřeba v nějaké místnosti topit, odešle CJ požadavek na PH-TS20, který zapne kotel
nebo jiný zdroj tepla. Pokud jsou všechny hlavice zavřené, automaticky se vypne kotel. Tímto se dosáhne velkých úspor energie.

HC-PH-TS20 SET4 – Home Control set s termo-zásuvkami

HC-PH-TS20 SET4Set systému Home Control se čtyřmi tepelně spínanými zásuvkami slouží pro elektrické topné soustavy. Umožňuje nastavit teplotu v celém domě nebo v jednotlivých místnostech, zjištění aktuálních teplot i automatickou regulaci podle předem nastavených programů.

Vícezónová regulace pro infrapanely

Bezdrátová centrální jednotka zajišťuje komunikaci s jednotlivými prvky PH-TS20 pro regulaci elektrického topení, např. infrapanelů.

Zapojení s infrapanely

Centrální jednotka HC-CJ01 podle nadefinovaných programů komunikuje s koncovými prvky PH-TS20 a určuje jim na jakou hodnotu mají v aktuální čas regulovat teplotu. Systém v tomto uspořádání umožňuje vzdáleně řídit teplotu v jednotlivých místnostech. Pokud se nacházíme v dané místnosti, je možné ručně změnit teplotu přímo na PH-TS20. Tato změna zůstává platná až do první požadované změny, kterou vyšle CJ. Pokud máte trvale připojený PC, můžete na něm sledovat aktuální stav teploty v místnostech a stav sepnutí prvků.

Vícezónová regulace s radiátory a elektrickým topným žebříkem.

Systém umožňuje kombinovat více zdrojů tepla, jak teplovodní, tak elektrické. Tato kombinace se využívá např. pro temperování v koupelnách v letních měsících.

Teplovodní radiátory a elektrický žebřík.

Systém funguje stejně jako systém ovládání teplovodního vytápění. Je však doplněn o další prvek PH-TS20. Tato kombinace se využívá v případě, že potřebujeme temperovat např. koupelnu a je vypnutý centrální zdroj tepla.

Teplovodní radiátory a elektrický žebřík s kotlem

Systém pracuje obdobně jako v případě zapojení s radiátory a ovládáním kotle. Jediný rozdíl je v tom, že prvek PH-TS20 neovlivní spínání kotle.

Samostatné prvky systému Home Control

HC-CJ01 – Centrální jednotka pracuje jako koordinátor mezi nainstalovanými prvky a zároveň umožňuje optimalizovat vytápění bytu či rodinného domu. Nastavuje se pomocí PC či tabletu. Pro připojení je použitý USB port.

Software – pro nastavení centrální jednotky je určen pro operační systém Windows XP / 7 / 8. Naleznete jej na přiloženém CD nebo jeho aktuální verzi lze stáhnout z internetových stránek firmy Elektrobock.

Zdroj – je dodáván s centrální jednotkou. Slouží pro její napájení. když není připojená k počítači. Vstup AC 100-240V/ 50-60Hz, výstup DC 5,0V/1000mA.

PH-HD01 – Bezdrátová digitální termostatická hlavice je prvek ovládající ventil na radiátorovém topení. Je ovládána řídicí jednotkou, která snímá aktuální teplotu a podle rozdílu s požadovanou teplotou posílá povel hlavici k zavření nebo otevření ventilu.

PH-TS20 – Bezdrátová tepelně spínaná zásuvka nabízí komfortní řešení ovládání pro elektrické topné soustavy (konvektory, přímotopy, el.topné žebříky, desky atd). Automatickou teplotní regulací připojeného spotřebiče můžete ušetřit až 30% energie pro topení v domácnosti, kanceláři atd.

PH-PK20 – Přijímač kotle, který podle zaslaných informací z centrální jednotky zapíná a vypíná kotel.

Další informace o systému ovládání vytápění získáte z produktového letáku: home-control-letak.pdf.