Ego-n Asistent 2

Ego-n® Asistent 2Nová verze softwaru Ego-n® Asistent pro nastavení jednotlivých vazeb, prvků a obecně oživení inteligentní elektroinstalace Ego-n® v úrovni Plus. Verze doznala řady změn, které práci se softwarem zpříjemní a zpřehlední.

Výroba systému inteligentní elektroinstalace ABB Ego-n byla ukončena. Náhradní díly můžete poptat pomocí kontaktního formuláře. Systém ABB Ego-n nahrazují systémy inteligentní elektroinstalace ABB-free@home a ABB i-bus® KNX.

Důležitou a příjemnou změnou u softwaru Ego-n® Asistent 2 je možnost práce off-line. Celou strukturu systému lze vytvořit či upravit v pohodlí kanceláře nebo domova bez připojení k instalaci. Tato změna je velmi důležitá pro projekci, kdy kromě CAD projektu půdorysů a rozvaděčů může být v případě požadavku ze strany investora součástí projektu i základní nastavení instalace, tak jak je to možné i u jiných, vyšších systémů instalace.

Užitečné změny doznala také záložka Vazby. Při kontrole vazeb mezi snímači a akčními členy nebyl v Ego-n Asistent 1 problém zobrazit, které snímače ovládají daný akční člen. Vyhledat všechny akční členy, které ovládá určitý snímač, již nebylo možné a vazby se musely poměrně pracně a nepřehledně vyhledávat. Nyní stačí kliknout na nové tlačítko nad oknem se snímači a vybrat určitý snímač, Ego-n Asistent 2 zobrazí výčet akčních členů, které jsou daným snímačem ovládány.

Nejvíce změn je v záložce Logika. V Ego-n® Asistent 2 lze jednotlivá hradla logického modulu přiřadit přehledně do skupin, jednotlivé skupiny pojmenovat a zobrazit včetně logického propojení hradel. Nemá-li uživatel jistotu, jak bude „zapojení“ fungovat, stačí stisknout tlačítko „Simulace“ a vstupům jednotlivých hradel přiřadit logickou hodnotu 1 nebo 0. Ego-n® Asistent 2 pak přehledně zobrazí, jaké hodnoty nabudou v tomto stavu jednotlivé výstupy.

Software Ego-n® Asistent 2 je k dispozici zdarma pro registrované Partnery na webových stránkách ABB a jistě si najde mezi elektromontéry i projektanty řadu příznivců. Samozřejmostí je možnost načíst a upravovat v novém softwaru soubory vytvořené v předcházející verzi.

Úroveň Basic inteligentní elektroinstalace Ego-n® jde samozřejmě nadále programovat manuálně prostřednictvím tlačítek na přístrojích. Na tomto principu Ego-n® Asistent 2 nic nemění.

Stránky výrobce o software Ego-n® Asistent.