Dovolená za stmívač nebo termostat

Dovolená za stmívač nebo termostat

ABB s.r.o., Elektro – Praga vyhlašuje pro elektromontéry, elektromontážní firmy a zaměstnance elektromontážních firem soutěž o 5 poukazů na dovolenou a mnoho dalších cen.

Úplná pravidla soutěže ABB s.r.o, Elektro – Praga:

„Dovolená za stmívač nebo termostat“

Účelem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná pravidla SMS soutěže „Dovolená za stmívač nebo termostat“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Organizátor soutěže:
ABB s.r.o., org. Jednotka Elektro – Praga, Resslova 3, 466 02 Jablonec nad Nisou (dále jen „organizátor“).

2. Termín konání soutěže:
Soutěž v podobě zasílání soutěžních SMS zpráv s kódem ze zakoupeného výrobku ABB s.r.o., Elektro – Praga probíhá v termínu od 1.7. 2006 do 22. října 2006 včetně. Do tohoto termínu budou přijímány výherní SMS zprávy.

3. Podmínky soutěže:

3.1. Účastník je elektromontérem, elektromontážní firmou, zaměstnancem elektromontážní firmy (fyzické i právnické osoby) podnikající na základě živnostenského oprávnění v České republice. Zaměstnanci mají za povinnost informovat o účasti v soutěži svého zaměstnavatele. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci ABB s.r.o. a pracovníci elektrotechnických velkoobchodů.

3.2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže budou ze soutěže vyřazeni. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

3.3. Zakoupit přístroj (stmívač nebo termostat) z níže uvedeného seznamu výrobků (obj. čísel) a tím získat výherní kód (po setření stíracího pole), který je nalepen na balení uvedených elektronických přístrojů:

6512-0-0057 6550-0-0042 1032-0-0481
6513-0-0568 6560-0-1205 1032-0-0482
6514-0-0111 6590-0-0171 1032-0-0484
6515-0-0704 6590-0-0172 1032-0-0485
6517-0-0018 6599-0-2035 3292.-A10200 ..
6520-0-0227 1032-0-0473 3292.-A10100 ..

3.4. Výherní kód zaslat SMS zprávou ve správném tvaru: Kód jméno příjmení firma ulice čp město PSČ na telefonní číslo 731 552 388 v termínu od 1. července 2006 do 22. října 2006 včetně. Odesláním SMS zprávy s výherním kódem se účastník soutěže automaticky zaregistruje do soutěže.

3.5. Každé balení přístrojů obsahuje jiný kód. Lze tedy odeslat libovolný počet SMS, ale vždy s jiným kódem výrobku. Každá zaslaná SMS ve správném tvaru je zařazena do celkového slosování o hlavní cenu, tj. kolikrát zašlete SMS s kódem v předepsaném tvaru, tolikrát jste v osudí pro losování hlavní ceny.

3.6. Pokud pořadatel obdrží více soutěžních SMS se shodným kódem bude zaregistrována vždy pouze první. Organizátor má právo vyžádat si kopii dokladu o nákupu přístroje (faktura, dodací list) v případě nesrovnalostí, či pochybností před předáním ceny.

3.7. Cena SMS je dle tarifu a operátora odesílatele (účastníka).

3.8. Soutěžní podmínky se mohou měnit.

3.9. Odesláním soutěžní SMS souhlasí účastník s pravidly soutěže v plném znění.

3.10. Výherce a výhry v soutěži:

3.10.1. Tričko ABB obdrží každý unikátní účastník (dle telefonního čísla a jména), který zašle alespoň jednu SMS ve správném tvaru s příslušným kódem a to do 14 dnů od doručení SMS pořadateli.

3.10.2. Všechny došlé SMS s jedinečným kódem a správném tvaru jsou zařazeny do slosování o hlavní ceny.

3.10.3. Hlavní cenou v soutěži je 5 poukazů po 20 000 Kč na výběr dovolené.

3.10.4. Losování 5ti poukazů ze všech došlých SMS proběhne 8. listopadu 2006.

3.10.5. Výherce bude o případné výhře vyrozuměn telefonicky a písemně.

3.10.6. Poukazy na dovolenou lze uplatnit na pobočkách CK Čedok do 30. června 2007.

3.10.7. V případě, že se výherci nepodaří doručit a předat výhru do 15. prosince 2006, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

3.10.8. V případě, že výhra připadne fyzické osobě, organizátor soutěže za ni odvede daň z příjmu fyzických osob.

3.11. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

3.12. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a to včetně změny cen.

3.13. Veškeré výherní kódy jsou uloženy u organizátora soutěže.

3.14. Odesláním soutěžní SMS vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže pořadatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník soutěže, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, § 21 zákona číslo 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jméno, příjmení, město, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

20. 6. 2006, Jablonec nad Nisou

ABB s.r.o., Elektro – Praga