Logo TREVOS

Trevos, a.s.

Trevos, a.s. se řadí mezi významné evropské výrobce průmyslových a kancelářských svítidel. Pomocí nejnovějších technologií spolu s vysokým pracovním nasazením všech zaměstnanců vyrábí kvalitní výrobky, které vnášejí světlo do života všech zákazníků firmy ve více než 50 zemích světa.

Historie

2003

Dnešní úspěch firmy Trevos v oblasti průmyslových svítidel provázelo během dvacetileté historie několik zásadních okamžiků, které výrazně podpořily její vývoj a celkový růst. Odrazovým můstkem byl rok 2003. Přechod na novou progresivní metodu vstřikování termoplastů, která nahradila tehdejší termotváření, byl první revolucí a technologickým posunem, který umožnil další rozvoj. Firma v tomto roce uvedla na trh novou typovou řadu svítidel s názvem PROFI, která navázala na typové řady PE a PER.

2006 – 2007

V letech 2006 – 2007 byl zrealizován rozsáhlý projekt MPO OPPI – INOVACE I, zaměřený na oblast produktů a procesů jejich výroby. I díky podpoře ze zdrojů Evropské unie se firma opět posunula o několik kroků vpřed. Výsledkem byla inovovaná typová řada svítidel PRIMA odpovídající náročným technologickým požadavkům. V TREVOSu zúročili dlouholeté zkušenosti a vytvořili progresivní řešení s takovými konstrukčními prvky, které výrazně zvýšily jak funkčnost, tak uživatelské prostředí při instalaci a následném provozu. Spolupráce s designovým studiem přinesla atraktivní tvary a svítidla TREVOS s prvky industriálního designu se dostala na špičku žádaných exportních artiklů.

2010 – 2011

Při pokračujícím nárůstu objemu výroby a typových řad bylo nutné zajistit odpovídající výrobní prostory. V rámci projektu MPO OPPI – NEMOVITOSTI proto došlo ke zrekonstruování původního zemědělského objektu na firemním pozemku. Celková plocha výrobny KOVO se z původních 1 486 m2 rozšířila na téměř dvojnásobek s 3 297 m2. V rámci rekonstrukce byly vytvořeny také prostory pro činnost technického úseku, vývojové pracoviště a oddělení řízení jakosti, včetně sociálního zázemí a stravovacích prostor pro celý závod.

2011 – 2012

Rozšíření spotřebitelského trhu, rostoucí poptávka a produkce, přispěly k dalším pozitivním změnám ve společnosti hned v několika oblastech.

Projekt MPO OPPI – ICT v podnicích urychlil a zefektivnil přenos informací mezi jednotlivými vnitropodnikovými středisky a zavedl centrální registr pro správu dat, který usnadnil mimo jiné také komunikaci mezi řízením společnosti a ekonomickým oddělením. Nové hardwarové vybavení, docházkový systém, čárové kódy, manažerské výstupy informačního systému, byly dalšími prvky nově posílené organizace společnosti. Díky fungujícímu elastickému systému QI došlo k posílení konkurenceschopnosti a operability.

Společně s informační inovací se společnost více zaměřila na nové trhy v rámci rozšiřujících se exportních aktivit a díky projektu MPO OPPI – MARKETING se prezentovala na veletrzích v Rusku i Spojených Arabských Emirátech a získala řadu nových zahraničních zakázek.

Třetí oblastí, zásadní při nárůstu objemu výroby a zachováním kvality, byla investice do nových výrobních technologií – projekt MPO OPPI – ROZVOJ. Technologie CNC, zapojovací automat, bezobslužný děrovací a profilovací automat na výrobu FE reflektorů, robotizovaný vstřikovací stroj a duplicitní vstřikovací formy umožnily zvýšení celkové produkce na více než milion svítidel ročně. Zároveň byla zvýšena i kvalita a přesnost vyrobených komponentů.

2013 – 2014 – 2015

Výrazný posun ve vývoji nových zdrojů světla znamenal další výzvu a společnost proto své aktivity v roce 2012 soustředila na realizaci dvou projektů MPO OPPI – INOVACE II a projektu ALFA Technologické agentury ČR.

Výsledkem INOVACE II je dokončení vývoje a zahájení výroby nové produktové řady průmyslových svítidel se zdroji LED s příznačným označením FUTURA. Řada FUTURA představuje spojení špičkových technických parametrů svítidla a nejlepších použitých materiálů. Elektrokomponenty od renomovaných dodavatelů (Osram, Philips, Bayer, Alanod, Sonnderrhof a další), optické výpočty (Varroc), zkoušky a měření (EZU) jsou vždy zárukou kvality.

Řada FUTURA navazuje na úspěšnou řadu PRIMA, která v oblasti průmyslových svítidel dosáhla maximálního výkonu v rámci standardních lineárních zdrojů. Nová řada FUTURA je profesionálním řešením přechodu na zdroje LED s doloženou certifikací a splňuje přísné legislativní normy pro uvedení na trh. Samozřejmostí je aplikace prvků řízení světelných systémů (DIM, DALI) a uzpůsobení světelného řešení dle požadavků zákazníka. Cílem firmy je nabídnout kvalitu, efektivitu a maximální technickou podporu. Řada svítidel FUTURA byla oficiálně představena na veletrhu Light + Building ve dnech 30. 3. až 4. 4 2014 ve Frankfurtu.

V srpnu 2013 začala produkce hybridních dílů svítidla PC/AL, které je nejen velice odolné vůči náročnému průmyslovému prostředí (IP66), ale také plní funkci chladiče. Elektro-komponenty tak mají zaručenou optimální teplotu pracovního prostředí. Tento komponent je produktem nově nainstalovaného vstřikovacího stroje ENGEL 1100 s integrovanou robotizovanou buňkou zakladače hliníkových jader. Spojili jsme tedy klasické vstřikování plastů s robotizací, což přineslo vysokou efektivitu výroby, společně s dokonalou přesností a kvalitou tohoto dílu.

Společnost v současné době zaměstnává také projekt Technologické agentury ČR – ALFA (2013-2015), který je zaměřen na oblast aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti materiálů použitých na výrobu LED svítidel. Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně je jejím cílem vytvoření know-how v oblasti vhodných polymerních materiálů pro konstrukci difuzoru, základny, a také prohloubení znalostí o vlastnostech jednotlivých proudových napaječů či implementaci LED modulů. Rozšiřující se LED moduly díky své fyzikálně-technické podstatě vyžadují zcela nový typ přístupu. Tříletý výzkum AV a EV technologicko-konstrukčních oblastí svítidel by měl přinést řešení a odpovědi na mnohé otázky.

Neustálý rozvoj technologií a vývoj produktů si žádal také řádnou programovou odpověď. Proces AV a EV bylo nutné začlenit do systému archivace a správy dokumentů a propojit s informačním systémem QI. Proto jsme vybrali produkt firmy Dassault Systemes – SOLIDWORKS PREMIUM. Ten obsahuje nástroje nejen pro 3D modelování dílců a sestav včetně jejich 2D výkresové dokumentace, ale dokáže všechny tyto data, v rámci integrace se zavedeným informačním systémem, celopodnikově spravovat a sdílet v průběhu celého životního cyklu výrobku. Technická dokumentace je procesně schvalována a její opravy se řídí změnovým řízením plně v souladu s ISO 9001.

V roce 2014 byla také opět rozšířena montážní hala a to přístavbou o rozloze 800 m2. Nové prostory jsou určeny pro provoz CNC zapojovacího automatu, který výrazně zrychluje realizaci zakázek. Součástí je také nové administrativní pracoviště se sídlem vedení tohoto oddělení.

2016

Pro rok 2016 je plánováno další rozšíření, dostavbu výrobní haly KOVO za účelem navýšení výrobních a montážních kapacit. Původní podlahová plocha 3 297 m2 bude rozšířena na 7 497 m2.


Stránky výrobce naleznete na adrese http://www.trevos.cz

Výrobky firmy Trevos, a.s. naleznete v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem.

Výrobky v e-shopu neuvedené můžete poptat pomocí Kontaktního formuláře.