Logo TESLA Stropkov

Tesla Stropkov

Tesla Stropkov – Čechy, a.s. je obchodní společnost, která zastupuje a chrání zájmy tradičního slovenského výrobce TESLA STROPKOV, a.s. na českém trhu.

Akciová společnost byla založena v roce 1993 krátce po rozdělení Československa se základním posláním, kterým bylo, je a i do budoucnosti zůstává naplňování požadavků odběratelů výrobků mateřské firmy v České republice.

Hlavním předmětem činnosti je komplexní zabezpečení prodeje výrobků TESLA STROPKOV na českém trhu. Nezbytným předpokladem úspěšného prodeje je vedle udržování obchodních vztahů a pružné distribuce zboží po celé ČR i servisní a poradenská činnost a v neposlední řadě optimalizace skladových zásob, tak aby pokud možno vždy mohlo být naplněno základní motto firmy „Spokojenost zákazníka = kvalitně a včas“.

Hlavní filozofií je učinit vždy vše pro to, aby současný zákazník zůstal naším zákazníkem i v budoucnu a aby svojí spokojeností s našimi službami přispíval k šíření dobrého jména TESLA STROPKOV.

Kvalita poskytovaných služeb je každoročně prověřována certifikačními resp. recertifikačními audity společnosti TÜV NORD CERT GmbH podle normy ISO 9001.

TESLA Stropkov, a.s. – Slovensko

Na jaře roku 1960 se ve Stropkovském závodě TESLA poprvé rozběhla výroba součástek telekomunikační a signalizační techniky. Nosným programem se staly telefonní přístroje, k nimž se později přidala domácí dorozumívací zařízení.

Dnes je činnost podniku zaměřená na telekomunikační techniku, domácí dorozumívací audio a video systémy, výrobky elektroinstalačního charakteru, elektroakustické přístroje, zámky a kování, registrační pokladny, konstrukční prvky pro elektrotechnický a automobilový průmysl atd.

Za období 50 let prošla firma rozsáhlými změnami. Největší pokrok zaznamenala v oblasti výzkumu, vývoje a výrobních technologií velkosériové výroby, jejíž úroveň je dnes srovnatelná s evropským standardem. Pokrok v kvalitě byl dosažen především díky zavedení automatizovaného systému řízení a později certifikovaného systému řízení managementu kvality.

TESLA STROPKOV, a.s. je nepochybně firmou s dlouholetou tradicí a široce diverzifikovanou výrobou s rozsáhlou a vyspělou technologickou základnou. Zaručuje kompletní výrobní cyklus.

Cílem akciové společnosti TESLA STROPKOV do budoucnosti je optimalizace a rozšiřování spolupráce v oblasti zákazníckých produktů, dizajn nových výrobků, přizpůsobení technologie požadavkům zákazníků, rozvoj projektů pro zahraniční zákazníky v různých oblastech, které znamenají pro podnik další rozvoj a prosperitu.

Současné postavení akciové společnosti a její vývoj neprobíhal sám od sebe. Za dosavadní úspěchy v produkci výrobního sortimentu patří poděkování nejen pracovnímu kolektivu firmy, ale i obchodním partnerům, zákazníkům a kooperujícím organizacím za dlouholetou vzájemnou spolupráci.


Stránky výrobce naleznete na adrese http://www.teslastropkov.cz

Výrobky firmy Tesla Stropkov naleznete v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem.

Výrobky v e-shopu neuvedené můžete poptat pomocí Kontaktního formuláře.