Logo OBZOR Zlín

OBZOR, výrobní družstvo Zlín

Obzor, výrobní družstvo bylo založeno ve Zlíně v roce 1965. V jeho závodech pracuje asi 300 pracovníků. Zaměřuje se převážně na výrobu  a distribuci drobných elektromechanických výrobků, dílů pro automobilový průmysl, kovových dílů, vstřikování plastů a výsek těsnění.

Historie

Začátek historie výrobního družstva Obzor je datován 1. červencem 1965. Tehdy došlo na základě usnesení vlády k převedení provozoven Svazu čs. invalidů do působnosti tehdejšího Ústředního svazu výrobních družstev. Při předávání tohoto účelového zařízení v oblasti Moravy zde bylo zaměstnáno téměř 600 pracovníků, z nichž více než 90 % tvořili lidé se změněnou pracovní schopností.

Posláním družstva bylo pomáhat státu v uplatňování sociální politiky vůči občanům s těžším zdravotním postižením. Převodem do výrobního družstevnictví byly vytvořeny příznivější podmínky pro investiční rozvoj, a tím i celkový rozvoj družstva.

Jako první závod byl postaven objekt ve Zlíně – Loukách. Dokončen byl krátce po vzniku družstva. Za dobu působnosti VDI Obzor byl pak vybudován závod v Hluku, nástrojárna ve Zlíně, výstavba v Hodoníně, získali jsme vhodnější provozní místnosti v Brně, stejně jako budovu Ústředí ve Zlíně – Malenovicích, dále prostory v Olomouci, Šumperku, Ostravě a Luhačovicích. Došlo ke zlepšení podmínek i v Jihlavě.

Začátkem 90. let dokončilo družstvo výstavbu dvou vícepodlažních budov ve Zlíně – Loukách. Do nově postavených objektů na Slanici se přestěhovalo vedení družstva společně s nástrojárnou a celým skladovým hospodářstvím.

V roce 1992 proběhla v družstvu transformace v souladu se zákonem č.42/1992 Sb. a změnilo se obchodní jméno na Obzor, výrobní družstvo Zlín.

V rámci organizačních změn prodalo družstvo v roce 1993 závody v Ostravě a v Hodoníně, v roce 1994 závod v Hluku, a v roce 1997 závod v Brně s provozovnou v Jihlavě. V důsledku prodeje závodu v Hluku muselo družstvo v roce 1994 vybudovat ve Zlíně na Slanici vstřikolisovnu, kterou vybavilo moderním strojním zařízením.

Současnost

V současné době má družstvo své závody ve Zlíně, Uherském Hradišti, Olomouci a Šumperku, ve kterých zaměstnává cca 300 pracovníků.

Snahou družstva je neustále zvyšovat kvalitu svých výrobků, a proto v roce 1997 přistoupilo k certifikaci systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:1995. V roce 2000 byl obhájen systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9002 a v současné době disponujeme certifikáty dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.


Stránky výrobce naleznete na adrese http://www.obzor.cz

Výrobky firmy OBZOR, výrobní družstvo Zlín naleznete v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem.

Výrobky v e-shopu neuvedené můžete poptat pomocí Kontaktního formuláře.