Logo HENSEL

Hensel

Rodinná firma Hensel působí na trhu již 75 let . Felix G. Hensel zastupuje druhou generaci majitelů společnosti, kterou řídí společně s týmem kompetentních odborníků na všech úrovních společnosti.

Management společnosti je odpovědný za vysokou motivaci zaměstnanců a jejich identifikaci s cíly společnosti.

Hensel tvoří celosvětovou síť technických kanceláří, odbytových míst, dceřiných společností a zahraničních zastoupení.

Již 75-letou tradici má ve firmě Hensel výroba krabicových rozvodek. Výsledkem dlouholetého vývoje a zkušeností s konkrétním použitím je nabídka mnoha variant krabicových rozvodek s vysokým krytím, splňujících požadavky pro použití v různých prostředích a vhodné pro různé druhy nástěnné elektrické instalace.

Krabicové rozvodky DK jsou použity například v pražském metru. Vyznačují se vysokou odolností před vlivy okolního prostředí, jako je teplota, vlhkost nebo prašnost. Jejich široký sortiment z hlediska proudového zatížení, druhu instalace a prostředí umožňuje zvolit optimální řešení pro každý konkrétní případ instalace. Jejich provedení dovoluje jednoduchou, efektivní a bezpečnou montáž.

Krabicové rozvodky typu KF lze použít ve venkovním prostředí. Zabudované v pilíři mohou sloužit pro zapojení svítidel a pro smyčkování elektroinstalace venkovního osvětlení.

Rozváděč Mi může být použitý pro rozvod elektroinstalace v průmyslovém objektu s vysokou prašností. Jeho vysoké krytí zabezpečuje prachotěsné provedení. Modulární provedení umožňuje volbu optimální sestavy pro konkrétní provozní podmínky. Použití průhledných vík je výhodné pro rychlou orientaci při obsluze a údržbě.

Zásuvková rozvodnice lze umístit například v provozních halách. Široký sortiment typových zásuvkových rozvodnic umožňuje zvolit optimální typ z hlediska konkrétní kombinace zásuvek a také z hlediska prostředí a použitých jistících prvků.

Rozváděč Mi lze použít i v tak náročných instalacích jako je ovládání spotřebičů benzínové pumpy v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Rozváděč Mi lze použít například v teplárně pro ovládání spotřebičů při chemické úpravě vody. Vysoké krytí chrání rozváděč proti vniknutí vody. U plastového rozváděče se neuplatňuje problém s korozí, materiál polykarbonát je odolný proti mnohým chemickým látkám. Operátoři mobilních telefonů používají rozváděče Mi pro rozvod ve stejnosměrné síti, napájející elektroniku vysílačů základnových stanic v mobilní síti GSM.

Rozváděče řady QM jsou vhodné pro klasické odběry světelných, zásuvkových a motorických obvodů s maximálním podílem vyšších harmonických menším než 20 %.

Ovládací skříně Mi lze použít například pro obsluhu elektrického zařízení v čističce odpadních vod. Použitá ochrana izolací u rozvodnic splňuje zvýšené nároky na ochranu před nebezpečným dotykem. Rozváděče Mi se díky své konstrukce dají spojovat do libovolně velkých sestav.


Stránky výrobce naleznete na adrese http://www.hensel-electric.cz/

Výrobky firmy Hensel naleznete v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem.

Výrobky v e-shopu neuvedené můžete poptat pomocí Kontaktního formuláře.