CS3-16 Časový spínač multifunkční

CS3-16 Časový spínač multifunkčníMultifunkční časový spínač CS3-16 je novinkou v sortimentu firmy Elektrobock. Nabízí 8 časových funkcí v jednom přístroji. Je jednoduše nastavitelný a díky spínacímu relé dokáže ovládat libovolnou žátěž při dodržení maximálního spínacího proudu.

Časový spínač CS3-16 je multifunkční časové relé pro ovládání odporové (žárovky) a indukční zátěže (ventilátory) s možností montáže POD VYPÍNAČ. Spínacím prvkem je silové relé 16A.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájení 230 V/ 50 Hz
Odporová zátěž 16 A
Žárovka 2000 W
Zářivka 750 W
Úsporná žárovka 500 W
Motor s kotvou nakrátko 900 W
Spínací prvek relé
Nastavitelný čas 0,5s – 20 hod.
Počet dekád 4
Pracovní teplota 0°C až +35°C

 

FUNKCE
1. časové relé s možností přerušení k sepnutí zátěže a časování dojde ihned po stisknutí tlačítka, dalším stiskem tlačítka během časování lze zátěž vypnout
2. zpožděné vypnutí (obdoba CS3-1) k sepnutí zátěže dojde okamžiku rozepnutí tlačítka, po odčasování se zátěž vypne
3. multi-časové relé s blokováním počtem stisknutí tlačítka se násobí nastavený čas, pokud během časování stiskneme tlačítko na déle než 3s, zátěž se vypne
4. zpožděné vypnutí bez možnosti blokování k sepnutí zátěže a časování dojde okamžitě po stisknutí tlačítka, časování začne po rozpojení ovládacího spínače
5. impulsní relé (ovládání z více míst) stisknutí tlačítka sepne zátěž a další stisknutí tlačítka zátěž vypne
6. zpožděné sepnutí po stisku ovládacího spínače se odčasuje nastavený čas (zpoždění), potom dojde k sepnutí zátěže, které trvá až do rozepnutí ovládacího spínače
7. zpožděné sepnutí i vypnutí po stisku ovládacího spínače se odčasuje nastavený čas (zpoždění), následuje sepnutí zátěže, po rozepnutí ovládacího spínače se zátěž vypne se stejným zpožděním
8. blikač při trvalém sepnutí ovládacího spínače dojde ke spínání zátěže v nastavených časových intervalech 1:1 (pro světelné reklamy apod.)

 

Dostupnost časového spínače CS3-16

Další časové spínače Elektrobock