Bezdrátový snímač pohybu

Bezdrátový snímač pohybuNovinkou v oblasti venkovních snímačů pohybu je bezdrátový domovní strážce Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga.

Rozdělením domovního strážce na dva samostatné přístroje – tj. na snímací část s vysílačem 6700-0-0018, 6700-0-0020, 6700-0-0021 a výkonový spínač s přijímačem 6700-0-0022 – se významně rozšiřují jeho aplikační možnosti.

Protože je snímač napájen z baterií, není jeho instalace omezena pouze na místa, kde je k dispozici přívod síťového napětí. Může být umístěn přesně tam, kde je potřeba nebo kde jsou nejlepší podmínky pro detekci pohybu.

Při zaregistrování pohybu vestavěný vysílač vygeneruje zapínací povel pro přijímač, který prostřednictvím reléového kontaktu přivede fázové napětí na spotřebič. Zpoždění vypnutí je nastavitelné od 1 do 30 minut. K jednomu přijímači lze přiřadit několik vysílačů, což je výhodné pro dokonalé pokrytí pozemků, které mají větší rozlohu, složitější půdorys nebo obsahují neodstranitelné překážky. Maximálně využitelná vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem ve volném prostoru je cca 100 m.

Přijímač se spínací schopností je 10 AX je napájen ze sítě. Může být nainstalován do krabice samostatně nebo třeba pod klasický spínač.

Tyto výrobky můžete zakoupit v našem elektronickém obchodu. Technické informace – výkresy, návody a snímací charakteristiky infraspínačů naleznete v katalogu na stránkách výrobce.