ABB EP-CAD

ABB EP-CADProgram ABB EP-CAD lze charakterizovat jako 2D program pro návrh elektroinstalací v budovách. Jedná se o samostatně fungující program, nikoliv o nadstavbu jiného obecného programu. Největší předností je spojení s databází výrobků: uživatel si vybere přímo typ přístroje, například spínače, a zároveň může přímo zadat i jeho typ, designové provedení a další parametry a komponenty. Tyto informace jsou doplněny i obrázkem přístroje nebo sestavy, jedná-li se o vícenásobný rámeček. Vše je samozřejmě v českém jazyce. Pro kreslení rozváděčů nebo pro řešení dimenzování a jištění vedení je nutné použít jiný specializovaný software.

Funkce programu ABB EP-CAD

Funkce programu lze rozdělit do tří skupin. Do první skupiny spadají obecné funkce 2D kreslení, tedy kreslení všech rovinných obrazců, čar, šrafování a kótování.

Druhá skupina funkcí je doplněna o kreslení stavebních dispozic. Jedná se o funkce pro kreslení zdí, oken, dveří, sloupů atd., které umožňují snadné vytvoření výkresu budovy. Ten lze samozřejmě pořídit také importem výkresu ve formátu DWG nebo DXF. Stejně tak je možné i výkres s elektroinstalací exportovat do těchto formátů (ty však neobsahují cenné negrafické informace popisované níže).

Třetí skupina funkcí je z hlediska elektroinstalací nejzajímavější.  Zde je možné vkládat různá elektrická zařízení nebo přístroje. Při vkládání přístrojů, které jsou v sortimentu ABB, lze využít „on-line“ spojení ABB  EP-CADu s databází výrobků a již v této fázi vkládat skutečné výrobky. Každá taková pozice je znázorněna značkou, pod níž je ukryta výčetka komponentů – přístroje a jejich příslušenství, například spínač a doutnavka, kryty, rámečky ve zvoleném designovém provedení a instalační krabice v příslušném počtu.

EP-CAD

Zajímavou funkcí programu je změna designové řady – sestavu lze změnit například z řady Tango® v bílé barvě na řadu Time® v provedení titanovém, přičemž program je sám schopen rozpoznat, zda konkrétní typy přístrojů existují v cílovém designu. Součástí této skupiny funkcí je i možnost zobrazení dané sestavy nebo přístroje pomocí obrázků, které profesionál zná důvěrně z Katalogu domovního elektroinstalačního materiálu ABB s.r.o., Elektro-Praga. Velice užitečná je i funkce soupisky, tedy výpisu všech použitých komponent elektroinstalačního materiálu, a to nejen spínačů a zásuvek, ale i pomocného materiálu, jako jsou vodiče, jejichž typy jsou také definovány v databázi. Tento výpis lze vytisknout nebo exportovat pro další použití, například jako podklad pro cenovou nabídku. Uživatel si také může sám nadefinovat vlastní značky pro jím často používaná elektrická zařízení, např. typ světel.

 

Možnosti aktualizace programu ABB EP-CAD

Program je vybaven nástrojem pro snadnou aktualizaci. Součástí instalace je i utilita „EP-CAD Update“, která umožňuje uživateli kdykoliv na internetu zkontrolovat, zda je k dispozici nová verze nebo update databáze a v podstatě bezprostředně si tak aktualizovat svoji instalaci. Tato funkce umožňuje téměř okamžitě reagovat na změny v sortimentu ABB nebo na zájem uživatelů, a uživatel tak neustále pracuje s aktuálními výrobky.

 

Systémové nároky programu ABB EP-CAD

Minimální hardwarové nároky na počítač pro provoz programu:
Procesor Intel Pentium 4 a vyšší
RAM 256 MB a více
Volné místo na disku alespoň 200 MB
Jednotka CD-ROM

32bitové systémy:
Operační systém: MS Windows 2000 SP4 a vyšší, MS Windows XP SP2, MS Windows Vista

64bitové systémy:
Databázové prostředí MS SQL Server 2005 Express (dodávané v rámci instalace), je kompatibilní se systémy X64 a EMT64 (Windows On Windows). Není kompatibilní se systémy IA64, založenými na procesoru Itanium 64bit.

CD se softwarem ABB EP-CAD je k dispozici v Partnerské části www stránek výrobce pro registrované partnery. Pravidelní zákazníci mohou CD se software ABB EP-CAD objednávat přímo u nás.